velikost textu

Václav Majer: politik v letech 1945-1948

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Václav Majer: politik v letech 1945-1948
Název v angličtině:
Václav Majer: Politician, 1945-1948
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Brož
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Jaroslav Vaňous
Id práce:
148462
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Václav Majer, Československo, druhá světová válka, třetí republika, Československá sociální demokracie, Komunistická strana Československa, znárodnění, volby 1946, brněnský sjezd 1947, Únor 1948
Klíčová slova v angličtině:
Václav Majer, Czechoslovakia, World War II, Third Republic, Czechoslovak Social Democracy, Communist Party of Czechoslovakia, Nationalization, Parliamentary Election 1946, Brno Congress 1947, Coup d'état 1948
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá osobou Václava Majera (22. 1. 1904 Pochvalov – 25. 1. 1972 College Park, Maryland, USA) a jeho politickou činností, zejména v období třetí republiky. Václav Majer byl sociálnědemokratickým politikem a je vnímán jako hlavní představitel pravicového křídla uvnitř své strany. Tato charakteristika v daném kontextu znamenala, že byl ostražitý vůči komunistům a stavěl se skepticky k úzké spolupráci sociální demokracie s KSČ. Protože kořeny mnohých politických událostí třetí republiky sahají do období druhé světové války, práce sleduje Majerův život již od doby druhé republiky. Nejprve se věnuje okolnostem Majerova odchodu do emigrace začátkem roku 1940. Potom text informuje o jeho činnosti v rámci politických struktur československého exilu ve Velké Británii. Ve třetí, nejobsáhlejší kapitole se práce zabývá Majerovou činností ve třetí republice. Rozebírá jednotlivé kauzy tehdejší politické scény. Všímá si těch kauz, v nichž sehrál Majer důležitou roli. Jedná se zejména o otázky znárodnění, československé účasti na Marshallově plánu, brněnského sjezdu sociální demokracie a únorových událostí roku 1948. Práce končí Majerovým odchodem do exilu po Únoru.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis is devoted to Václav Majer (January 22, 1904 – January 25, 1972) and his public work, particularly in the period of the Third Republic of Czechoslovakia. Václav Majer was a social democratic politician and he was a leader of the right wing within the Czechoslovak Social Democracy. The main issue which was being discussed inside the Social Democratic Party at that time was the question of cooperation between Social Democrats and Communists. Majer was a main proponent of independent policy of the Social Democratic Party. Sometimes it is hard to analyze the meaning and the course of various political affairs without knowing their roots. In that case, it is necessary to study the background of these events which in many cases lies at the previous period. This is the reason why this very essay actually starts right after the Munich Agreement was negotiated and signed. This thesis informs about Majer's road to exile and his political activities during the World War II. The main interest of this thesis lies in the era of the Third Republic and informs about Majer and his policy during this very period.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Brož 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Brož 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Brož 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Jaroslav Vaňous 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 132 kB