velikost textu

Konstrukce identit v biografických narativech reemigrantů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konstrukce identit v biografických narativech reemigrantů
Název v angličtině:
Identity Construction in Biographical Narratives of Re-emigrants
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Václav Fürst
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Id práce:
148451
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem zájmu předkládané studie je přeshraniční pohyb osob v době vlády komunistické strany v Československu, ale také v období po roce 1989, a zaměřuje se především na dlouhodobé pobyty v zahraničí. Výsledkem této práce by mělo být zodpovězení otázky, jak se v narativním konstruování identit lidí, kteří v určité etapě svého života zvolili (či byli nuceni zvolit) změnu bydliště ze země svého původu a přesunuli místo svého dalšího pobytu mimo její území, odráží vztah k rodné zemi, k cílové zemi jejich přesunu a také k samotnému procesu emigrace nebo reemigrace. K hlavním otázkám výzkumu patří, zda je možné chápat identitu těchto jedinců stále jako identitu národní, nebo je na místě ji označit již jako identitu emigrantskou, a pokud ano, čím je tato identita charakteristická, případně zda je jejich identita konstruována na jiných základech. Narátoři byli vybráni ze dvou skupin – na jedné straně z představitelů tzv. západní emigrace, na druhé straně z osob dlouhodobě pobývajících v zahraničí legálně z pracovních či studijních důvodů – a obsahy jejich narativů byly následně podrobeny vzájemné komparaci.
Abstract v angličtině:
Abstact The hereby presented study deals with a cross boarder migration of people during the times of communist rule in Czechoslovakia and during the period immediately following the demise of the Soviet domination in Eastern and Central Europe. The study concentrates on those individual migrants who spent a significant period of their lives abroad. This study should elucidate several key aspects of the cross boarder emigration and re-emigration (be that voluntary or forced) as seen by the respective migrants themselves. In particular, those aspects are: how a long-term residence in a foreign country altered their relationship with respect to their home country, what kind of relationship the migrants developed with respect to their new country of residence and what the very act of emigration/re-emigration itself meant in the life of each individual migrant covered by this study. One of the principal issues this study relates to is this: is it possible to consider the identities of individual migrants as having remained "national" despite their long residence in a foreign country or, alternately, is it correct to state that their identities had changed to that of an "emigrant" flavor. In each individual case of the perceived identity change the study attempts to identify the characteristics of the changed personal identity and to determine on what foundations this new identity is based. The narrators were selected from two groups of migrants, namely from those representing so called "western" emigrants and from those who lived and worked abroad legally (with an explicit consent of the communist state administration) as either governaent professionals or as students. The personal narratives from the two respective groups of migrants were subsequently subjected to analysis and mutual comparison.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Václav Fürst 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Václav Fürst 316 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Václav Fürst 316 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Wohlmuth Markupová 126 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 152 kB