velikost textu

Životní příběh Věry Skálové Selnerové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Životní příběh Věry Skálové Selnerové
Název v češtině:
Životní příběh Věry Skálové-Selnerové
Název v angličtině:
The life story of Věra Skálová Selnerová
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Šraier
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Id práce:
148447
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Věra Skálová Selnerová, divadlo, film, Protektorát, komunismus, pronásledování, každodenní život.
Klíčová slova v angličtině:
Věra Skálová Selnerová, theater, film, Protectorate, communism, persecution, everyday life.
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá životním příběhem herečky Věry Skálové Selnerové, která se narodila v roce 1921 v Praze. Dětství prožila v Ústí nad Labem, odkud musela v roce 1938 s rodinou utéci do Prahy. Zde se dostala k divadlu - k Andule Sedláčkové a později do Divadla Vlasty Buriana. Zahrála si také v několika filmech (Advokát chudých, Muži nestárnou, aj.). Po válce svou uměleckou kariéru přerušila a provdala se za generála Jaroslava Selnera, který bojoval na západní a východní frontě. Po únoru 1948 byla spolu s manželem perzekvována a odešla z Prahy. Živila se jako úřednice a učitelka. V 60. letech se vrátila do Prahy a začala pracovat pro Pragokoncert, odkud musel odejít po roce 1968 pro své politické názory. Její manžel zemřel v roce 1973. Po roce 1989 byli oba rehabilitováni. Předkládaná práce využívá orálně-historické rozhovory, archivní materiály a odbornou a memoárovou literaturu. Klíčová slova: Věra Skálová Selnerová, divadlo, film, Protektorát, komunismus, pronásledování, každodenní život. 1 Abstrakt Diplomová práce se zabývá životním příběhem herečky Věry Skálové Selnerové, která se narodila v roce 1921 v Praze. Dětství prožila v Ústí nad Labem, odkud musela v roce 1938 s rodinou utéci do Prahy. Zde se dostala k divadlu - k Andule Sedláčkové a později do Divadla Vlasty Buriana. Zahrála si také v několika filmech (Advokát chudých, Muži nestárnou, aj.). Po válce svou uměleckou kariéru přerušila a provdala se za generála Jaroslava Selnera, který bojoval na západní a východní frontě. Po únoru 1948 byla spolu s manželem perzekvována a odešla z Prahy. Živila se jako úřednice a učitelka. V 60. letech se vrátila do Prahy a začala pracovat pro Pragokoncert, odkud musel odejít po roce 1968 pro své politické názory. Její manžel zemřel v roce 1973. Po roce 1989 byli oba rehabilitováni. Předkládaná práce využívá orálně-historické rozhovory, archivní materiály a odbornou a memoárovou literaturu. Klíčová slova: Věra Skálová Selnerová, divadlo, film, Protektorát, komunismus, pronásledování, každodenní život. 1
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation describes the life story of Věra Skálová Selnerová, a Czech actress who was born in 1921 in Prague. She grew up in Ústí nad Labem but in 1993, she and her family had to flee back to Prague. There she commenced her career as an actress – she worked with Andula Sedláčková and later on with Vlasta Burian. She also starred in several movies (Advokát chudých, Muži nestárnou, etc.). After the war she suspended her acting career and married General Jaroslav Selner, who fought on the Western and the Eastern Front. After February 1948, she and her husband were persecuted and together they left Prague. She worked as a clerk and a teacher. In the sixties, they returned to Prague and she began to work for Pragokoncert, but she had to leave this job in 1968 because of her political beliefs. Her husband died in 1973. After 1989, they were both rehabilitated. This thesis uses oral-history interviews, archival materials, scholarly literature and memoirs. Keywords: Věra Skálová Selnerová, theater, film, Protectorate, communism, persecution, everyday life. Abstract This dissertation describes the life story of Věra Skálová Selnerová, a Czech actress who was born in 1921 in Prague. She grew up in Ústí nad Labem but in 1993, she and her family had to flee back to Prague. There she commenced her career as an actress – she worked with Andula Sedláčková and later on with Vlasta Burian. She also starred in several movies (Advokát chudých, Muži nestárnou, etc.). After the war she suspended her acting career and married General Jaroslav Selner, who fought on the Western and the Eastern Front. After February 1948, she and her husband were persecuted and together they left Prague. She worked as a clerk and a teacher. In the sixties, they returned to Prague and she began to work for Pragokoncert, but she had to leave this job in 1968 because of her political beliefs. Her husband died in 1973. After 1989, they were both rehabilitated. This thesis uses oral-history interviews, archival materials, scholarly literature and memoirs. Keywords: Věra Skálová Selnerová, theater, film, Protectorate, communism, persecution, everyday life.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Šraier 37.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Šraier 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Šraier 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 453 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 131 kB