velikost textu

Historie a současnost Základní církevní Veselé školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historie a současnost Základní církevní Veselé školy
Název v angličtině:
History and present basic religious Merry school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Machová
Vedoucí:
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Zdeňka Hanková
Id práce:
148363
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B U-PVOV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
alternativní škola, reformní pedagogika, církevní školství, individuální přístup
Klíčová slova v angličtině:
alternative school, reformative pedagogy, church education, individual attitude
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Machová 5.18 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Zdeňka Hanková 283 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 152 kB