velikost textu

Etika Katolické církve ve světle dokumentu Bible a morálka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etika Katolické církve ve světle dokumentu Bible a morálka
Název v angličtině:
Ethics of the Catholics Church in the Light of the Document "The Bible and Morality"
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Andrea Blahová
Vedoucí:
doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Oponent:
prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.phil.h.c.
Id práce:
148354
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Husitská teologie (H)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
etika, katolická církev, Bible
Klíčová slova v angličtině:
ethics, Catholic Church, Bible
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Andrea Blahová 595 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.phil.h.c. 172 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. 284 kB