velikost textu

Dějiny poutního kostela Navštívení Panny Marie ve Skokách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dějiny poutního kostela Navštívení Panny Marie ve Skokách
Název v angličtině:
History of the Pilgrimage Church of the Visitation of Our Lady at Skoky
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Klára Vaňáková
Vedoucí:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Id práce:
14831
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
„Dějiny poutního kostela Navštívení Panny Marie ve Skokách“ Bakalářská práce Resumé Poutní místo Skoky (okr. Karlovy Vary), diecéze plzeňská, vikariát Karlovy Vary. Ve své práci, jsem se pokusila setřídit a zapsat dějiny obce a vývoj kultu ke zdejší Panně Marii Skokovské.. Srovnala jsem zdejší milostný obraz s pasovským originálem. Vzhledem k rozdílnosti obou děl, lze s jistou říci, že toužimský malíř pracoval buď podle grafické předlohy nebo jiné devoční kopie v okolí , nikoliv podle pasovského obrazu. Pokusila jsem se rekonstruovat stavební dějiny kostela, sepsala jsem jeho původní mobiliář, zaznamenala jeho postupnou devastaci a sepsala, kam byly zachované části mobiliáře svezeny. S vlastníkem objektu, bratry premonstráty, jsme postupně prohledali depositáře a archiv sídlící v klášteře Teplá. Zde byly nalezeny některé pozoruhodné doklady ke stavbě kostela, zejména plány. Farní kroniky a soupisy mobiliáře, ze kterých bych mohla ještě doplnit mnohé informace jsme nenašli. Další důležitou plánovou dokumentaci jsem nalezla v archivu plánů Národního památkového ústavu – ústředního pracoviště. Vycházela jsem nadále ponejvíce z uvedené literatury a práci doplnila o svědectví ještě žijících pamětníků.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Klára Vaňáková 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Klára Vaňáková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Klára Vaňáková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. 100 kB