velikost textu

Barokní památky v Lysé nad Labem se zaměřením na architekturu a sochařství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Barokní památky v Lysé nad Labem se zaměřením na architekturu a sochařství
Název v angličtině:
Baroque Monuments in Lysá nad Labem with a View to Architecture and Sculpture
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Fojtů
Vedoucí:
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Id práce:
14830
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Resumé V bakalářské práci se zabývám tématem: Barokní památky v Lysé nad Labem se zaměření na architekturu a sochařství. Popisuji zde jejich historii a stavební vývoj od počátků do 19. a 20. století. Malířství, které tvoří také jejich součást, se dotknu pouze okrajově, i když by si zasloužilo více pozornosti. Zaměřila jsem se na památky na lyském vršku: zámek, zámecký park spolu se sochařskou výzdobou velkých hodnot, budovu bývalého augustiniánského kláštera a na úpatí vršku pak na kostel sv. Jana Křtitele. Tyto památky tvoří ucelený komplex vysoké umělecko-historické hodnoty. Zmiňuji zde i dobu hraběte Františka Antonína Šporka, který byl pro Lysou velice důležitou osobou a zdejší památky přestavoval či nechal vystavět úplně. Podstatnou část práce tvoří architektonický popis jednotlivých částí památek. Zajímám se zde také o sochy v zámeckém parku a problematice jejich autorství. U zámku sleduji různé stavební činnosti. Snažím se zde popsat historii každého křídla. U zámecké zahrady se snažím o popis soch a jejich rozmístění. Budova bývalého konventu je zajímavá svými přestavbami a kostely, které v areálu bývaly. Snažím se i o popis budovy kostela sv. Jana Křtitele, a to jak vnější, tak vnitřní, včetně vybavení. Okolo kostela byla postavena ohradní zeď, která je pro baroko zcela netypická. Zeď je zajímavě řešená a osazena cennými sochami, kterým se v práci také věnuji.
Abstract v angličtině:
Annotation Baroque monuments in Lysá nad Labem The final thesis deals with the theme Baroque monuments in Lysá nad Labem. This town is called „baroque pearl of Polabí“ because there is the unique complex of baroque monuments in this town. We deal with the largest monuments: castle, garden by the castle with the sculptural decoration, building of the former monastýry and church of st. John Baptist. Mostly we resolve their an architecture and a sculpture less a painting. This monuments have a complicated history which we deal with too. The greatest bloom of the town and monuments was in a time of earl František Antonín Špork who was a maecenas of arts and rebuilt or built some part of these monuments. His time was a very great for the Lysá nad Labem. Lysá nad Labem Earl František Antonín Špork Baroque sculpture Matyáš Bernard Braun Baroque architecture Anselmo Lurago
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Fojtů 64.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petra Fojtů 24 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Fojtů 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Fojtů 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. 54 kB