velikost textu

Rizikové faktory aortální stenózy u pacientů s koronární nemocí. Srovnání pacientů s kalcifikovanou aortální stenózou a neobstrukční aortální sklerózou.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rizikové faktory aortální stenózy u pacientů s koronární nemocí. Srovnání pacientů s kalcifikovanou aortální stenózou a neobstrukční aortální sklerózou.
Název v angličtině:
Risk factors for aortic valve stenosis in patients with coronary artery disease
Typ:
Disertační práce
Autor:
doc. MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc.
Oponenti:
Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc., DrSc.
Id práce:
148131
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
I.interní klinika (14-310)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 4. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
aortální stenoza
Klíčová slova v angličtině:
aortic valve stenosis
Abstrakt:
Autorka se v práci zabývá asociací aortální stenózy s některými novými potenciálními rizikovými faktory, jako je systémový zánět, neurohumorální aktivace a změny metabolismu kalcia, u pacientů s významnou koronární nemocí. Do studie zařazovali konsekutivní pacienty s angiograficky významnou koronární nemocí spojenou s aortální stenózou (střední transvalvulární aortální gradient ≥30 mm Hg) nebo aortální sklerózou. Mezi skupinami porovnali sérové hladiny C-reaktivního proteinu, vaskulární (sVCAM-1) a intercelulární (sICAM- 1) adhezivní molekuly, sE-selectinu, big endotelinu-1, intaktního parathormonu (PTH), plazmatické hladiny vitaminu D a parametrů metabolismu kalcia mezi oběma skupinami a identifikovali nezávislé rizikové faktory aortální stenózy pomocí logistické regrese. Zařadili 127 pacientů s aortální stenózou (85 mužů) a 101 pacientů s aortální sklerózou (76 mužů). Pacienti s aortální stenózou byli starší (71±7 vs 66±7 let; p<0.001), dva a více rizikových faktorů mělo celkem 90% pacientů obou skupin. Mezi oběma skupinami nebyly statisticky významné rozdíly ve výskytu hypertenze, kouření, diabetu, dyslipidemie, v indexu tělesné hmotnosti a v hladinách LDL, HDL cholesterolu, vysoce senzitivního Creaktivního proteinu a sE- selectinu. Zjistili nezávislou asociaci aortální stenózy s hladinou big endotelinu-1 (OR 1,11, 95% IS 1,08-1,15, p<0,001), PTH (OR 1,04, 95% IS 1,02-1,05; p<0,001) a sVCAM-1 (na jednu logaritmickou jednotku OR 3,2 95% IS 1,2-8,8, p=0,021). U pacientů s významnou koronární nemocí zjistili nezávislou pozitivní asociaci sérových hladin big endotelinu-1, sérového PTH a sVCAM-1 s kalcifikovanou aortální stenózou. Nálezy naznačují možnou roli vyššího obratu kalcia a neurohormonální aktivace v patogenezi této vady. 
Abstract v angličtině:
In calcific aortic valve disease, the early sclerotic valve lesion is similar to the atherosclerotic arterial plaque, but at the later stage calcification prevails. Our aim was to assess the association of several new potential risk factors, eg. systemic inflammation, neurohormonal activation and altered calcium metabolism with aortic stenosis (AS) in patients with significant coronary artery disease.. 
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D. 762 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D. 20 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce doc. MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D. 169 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc. 759 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. 1.89 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc., DrSc. 1.08 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 662 kB