velikost textu

Legislativní proces a jeho budoucnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Legislativní proces a jeho budoucnost
Název v angličtině:
Legislative process and its future
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Marek Zahořák
Vedoucí:
JUDr. Jiří Hřebejk
Oponent:
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
Id práce:
147714
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Legislativní proces, pozměňovací návrh, návrh zákona
Klíčová slova v angličtině:
Legislative process, amendment, bill
Abstrakt:
Legislativní proces a jeho budoucnost Abstrakt Rigorózní práce se zabývá problematikou legislativního procesu v České republice. Cílem bylo objasnění průběhu přijímání návrhů zákonů, zároveň se v práci objevují náměty na možné úpravy a změny již existujících a nově zavedených pravidel, podle kterých jsou návrhy zákonů schvalovány v praxi. Jako prameny posloužily zejména platné právní normy České republiky, judikatura Ústavního soudu České republiky a odborná literatura.
Abstract v angličtině:
Legislative process and its future Abstract   The rigorous thesis contains issues of the legislative process in the Czech Republic. Main purpose was to clarify process of approving bills. Thesis also contains ideas, which could be suitable for improving established rules for approving bills. The sources for thesis were valid laws of the Czech Republic, judgements of Constitutional court and professional literature.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Zahořák 1.59 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Marek Zahořák 159 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Zahořák 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Zahořák 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jiří Hřebejk 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 170 kB