velikost textu

Children and cheating - A field experiment with individuals and teams

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Children and cheating - A field experiment with individuals and teams
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Václav Korbel
Vedoucí:
PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Oponent:
prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.
Id práce:
147434
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
25. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce prezentuje experiment zkoumajíci schémata podvádění mezi stu- denty gymnázií. Studenti vyplnili nesouvisející dotazník, za který byli následně odměněni. Hodili kostkou a za příslušný počet na kostce dostali určitý počet sladkostí. Protože nebyli kontrolováni, mohli se rozhodnout, jaký počet nahlásí. Experiment obsahoval jednu úpravu pro jednotlivce a dvě pro skupiny. Analýza ukázala, že určitá část podváděla, ale často nevyužívala maximální možnost podvádění. Starší studenti podváděli více než mladší studenti a mladší studenti podváděli častěji ve skupinách. V neposlední řadě data ukázala vztah poctivosti ve skupinách na počtu sourozencu. Model udržování vlastního konceptu nejlépe vysvětluje zjištěné znaky podvádění z experimentu ze všech diskutovaných mod- elu. 1
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis presents a field experiment drawing interferences on the lying be- havioural patterns among grammar school students. Students were filling in non-related questionnaire for which they were rewarded. They rolled a dice and for a corresponding number on a dice they obtained a certain number of sweets. Students were not controlled therefore they could choose what num- ber to report. The experiment included one treatment for individuals and two treatments for groups. The analysis shows that a certain fraction of students cheated but they often did not exploit the possibility of cheating maximally. Older students cheated more in comparison with younger students and younger students deceived more in groups. Last but not least, dishonesty in groups may also hinge on the family background, namely on the number of siblings. The model of self-concept maintenance explains the cheating patterns observed in our experiment best among all discussed models. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Václav Korbel 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Václav Korbel 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Václav Korbel 29 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. 161 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 71 kB