velikost textu

Význam regionálních soukromých rozhlasových stanic v dnešní době a blízké budoucnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam regionálních soukromých rozhlasových stanic v dnešní době a blízké budoucnosti
Název v angličtině:
The importance of regional private radio stations today and in the near future
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Michal Sroka
Vedoucí:
PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
PhDr. Martin Groman
Id práce:
147431
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
31. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
analýza, celoplošné, dotazník, informace, poslech, preference, regionální, rozhlasová stanice, soukromé, technické zařízení, vysílání, výzkum
Klíčová slova v angličtině:
analysis, broadcasting, information, listening, national, private, preferences, questionnaire, radio station, regional, research, technical devices
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá zjištěním, zda v dnešní době a v blízké budoucnosti mají i nadále svůj význam soukromé regionální rozhlasové stanice. Pro tento účel byl použit kvantitativní výzkum, který byl proveden na reprezentativním vzorku respondentů, který byl vybrán na základě stanoveného kvótního výběru, a vycházel ze struktury populace posluchačů soukromých rozhlasových stanic. Výzkum dále sekundárně zjišťoval to, jaký druh přijímače posluchači pro poslech soukromých regionálních stanic v dnešní době využívají. Metodikou výzkumu byla zvolena metoda CATI, jejíž pomocí byla sebrána data ve vybraných zkoumaných regionech. Teoretická část práce popisuje historii a rozvoj regionálního rozhlasového trhu v ČR po roce 1989, obsahuje popis a vývoj regionálního rozhlasového vysílání v pětiletých periodách do roku 2015. Praktická část se zabývá použitou metodikou výzkumu, stanovením reprezentativního vzorku, samotným výzkumem, výsledky výzkumu a analýzou výsledků výzkumu. V závěru práce jsou zjištěné výsledky konfrontovány s cílem rigorózní práce a potvrzeny nebo vyvráceny stanovené hypotézy. Klíčová slova analýza, celoplošné, dotazník, informace, poslech, preference, regionální, rozhlasová stanice, soukromé, technické zařízení, vysílání, výzkum
Abstract v angličtině:
Abstract This rigorosum thesis is concerned about the importance of private regional radio stations, recently as well as in the near future. For this purpose, there had been conducted a quantitative research, which was realized on a representative sample of respondents, relevant to the audience of private radio stations. The secondary objective of the research was to find out how the audience consumes private regional radio stations’ broadcasting. The methodology used to conduct the research was CATI. The theoretical part of this thesis describes the history and development of the regional radio market in the Czech Republic after the year 1989 in 5 years cycles up to the year 2015. The practical part of this thesis includes defined hypothesis and is concerned about the research itself, its methodology, definition of the respondents’ sample, its results and their analysis. In the conclusion of this thesis, its key findings are confronted with its original objectives and the defined hypothesis are either confirmed or disproved. Keywords analysis, broadcasting, information, listening, national, private, preferences, questionnaire, radio station, regional, research, technical devices
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Michal Sroka 3.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Michal Sroka 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Michal Sroka 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Cebe, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Groman 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 169 kB