velikost textu

Historie vydávání německých novin na Trutnovsku vletech 1938-1945

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historie vydávání německých novin na Trutnovsku vletech 1938-1945
Název v angličtině:
History of german newspaper issue in the region of Trutnov 1938-1945
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Zuzana Rennerová
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
PhDr. Tereza Pavlíčková
Id práce:
147401
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
20. 10. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trutnovsko, česko-německé soužití, 1938-1945, regionální žurnalistika, německy psané noviny
Klíčová slova v angličtině:
Trutnov region, Czech-German coexistence, 1938-1945, regional journalism, german newspapers
Abstrakt:
Rigorózní práce „Historie vydávání německých novin na Trutnovsku v letech 1938-1945“ se zabývá vývojem německy psané žurnalistiky v trutnovském regionu v období vojenské správy a říšského komisariátu (1. října 1938 – 14. dubna 1939) a v období tzv. Říšské župy Sudety za využití autentického materiálu – dobových periodik dostupných prostřednictvím archivních a muzejních zdrojů, a to ve formě odborné práce z oblasti dějin masových médií a mediální komunikace, při nezbytné reflexi širších společensko-politických a historických souvislostí. Práce tak navazuje na diplomovou práci autorky s názvem „Historie vydávání novin na Trutnovsku od poloviny 19. století do roku 1938“. Přestože autorka vycházela z velkého množství vědecké literatury a odborných statí, rigorózní práce je výsledkem vyhodnocení nejrůznějších typů pramenného materiálu a do značné míry se opírá o výsledky vlastního výzkumu. Součástí jsou komentáře k charakteru použitého materiálu a možnostem dalšího studia. Práce je určena především všem zájemcům o uvedenou regionální proble- matiku. Současně však může i díky rozsáhlému bibliografickému seznamu posloužit jako pomůcka pro další studium vývoje německého tisku na území českých zemí.
Abstract v angličtině:
The dissertation “History of german newspaper publishing in Trutnov country 1938-1945” is focused on the development of written journalism in Trutnov region since the Munich Conference (29th – 30/9/1938) till 1945. The thesis also reflects the period´s wider theoretic and socio-historic context. Due to demographic characteristics of the region the dissertation also considers the issue of Czech- German coexistence and the changes in the mutual relationship among these nations in the border area. The dissertation also includes picture references taken from chosen newspapers. The reason for this is to give the reader a notion of the period regional newspapers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zuzana Rennerová 1.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zuzana Rennerová 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zuzana Rennerová 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Pavlíčková 1.71 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 291 kB