velikost textu

Možnosti rozvoje dílčích funkcí v předškolním a mladším školním věku s využitím programu Brigitte Sindelarové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti rozvoje dílčích funkcí v předškolním a mladším školním věku s využitím programu Brigitte Sindelarové
Název v angličtině:
Possibilities of development of partial functions in preschool and primary school age using Brigitte Sindelar´s method
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Alexandra Murinová
Vedoucí:
Mgr. Lenka Felcmanová
Oponent:
Mgr. Miroslava Kotvová
Id práce:
146826
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dítě předškolního věku, školní zralost, odklad školní docházky, dílči funkce program B.Sindelarové
Klíčová slova v angličtině:
pre-school child, school maturity, postponement of school attendance, partial function of B.Sindelar program
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alexandra Murinová 3.51 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Alexandra Murinová 3.02 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Felcmanová 1.11 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslava Kotvová 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 154 kB