velikost textu

Náboženská hnutí. Autorita. Autonomie. Riziko

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náboženská hnutí. Autorita. Autonomie. Riziko
Název v angličtině:
Religious movements. Authority. Autonomy. Risk.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Michaela Najbrtová
Vedoucí:
Doc. Pavel Hošek, Th.D.
Oponent:
Prof. ThDr. Milan Balabán
Id práce:
146085
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra religionistiky (27-R)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce sleduje fenomén náboženského hnutí v jeho dvojí tendenci, buď ke svobodě/autonomii nebo k autoritě/závislosti. Nahlíží fenomén náboženského hnutí z psychologického a sociologického východiska. Ukazuje výměnu svobody za bezpečí, autonomie za jistotu, jako přirozenou lidskou potřebu právě v oblasti náboženských hnutí. Upozorňuje na mechanismy nekontrolovaného rozvoje autority a závislosti a na riziko, které představují. Především v tomto riziku hledá podobnost náboženských hnutí s hnutími ideologickými. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This work studies the phenomenon of religious movement in its two different trends; either to freedom/autonomy or to the authority/dependence. It observes the phenomenon of religious movement from psychological and sociological point. It indicates the exchange of freedom for safety, the autonomy for security as the natural human need within this religious movement area. It points at mechanisms of uncontrolled authority expansion and dependence development and at the risk they represent. Principally in the above mentioned risk this work is searching for the similarity of religious movements with the ideological ones. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Najbrtová 467 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Najbrtová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Najbrtová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Pavel Hošek, Th.D. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. ThDr. Milan Balabán 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 68 kB