velikost textu

Romský bigbít v Československu 60. a 70. let v etnomuzikologické perspektivě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Romský bigbít v Československu 60. a 70. let v etnomuzikologické perspektivě
Název v angličtině:
Romani Beat Music in 60's and 70's Czechoslovakia in an Ethnomusicological Perspective
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Filip Schneider
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zita Skořepová
Id práce:
145979
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
romská hudba, bigbít, pop, jazz, rompop, 60. léta, 70. léta, Československo, orální historie, etnomuzikologie, hudební antropologie, mikrohudba, micromusic, merriam
Klíčová slova v angličtině:
Romany music, beat music, pop, jazz, rompop, 1960's, 1970's, Czechoslovakia, oral history, ethnomusicology, musical anthropology, micromusic, merriam
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Schneider 904 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zita Skořepová 408 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB