velikost textu

Geometrická morfometrika tvaru a symetrie květních struktur - ekologický a evoluční význam

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geometrická morfometrika tvaru a symetrie květních struktur - ekologický a evoluční význam
Název v angličtině:
Geometric morphometrics of shape and symmetry of flower structures - ecological and evolutionary significance
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Veronika Rubešová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Woodard
Id práce:
145879
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
geometrická morfometrika, květní symetrie, analýza tvaru, opylovači, květ,krytosemenné rostliny
Klíčová slova v angličtině:
geometric morhometrics, flower symmetry, shape anlysis, pollinators, flower, angiosperms
Abstrakt:
Abstrakt V mé bakalářské práci se zabývám literární rešerší na téma geometrické morfometrie, jejího využití pro zkoumání květních symetrií a ekologických i evolučních významů květní symetrie. V první části přináším popis metod a využití geometrické morfometriky. Druhá část se věnuje popisu hlavních typů květní symetrie. Další části zahrnují morfometrické výzkumy určitých linií. Mnoho studií zahrnuje druhy rostlin z čeledi Brassicaceae. Poslední kapitola shrnuje moderní metody morfologického výzkumu a jejich možnosti využití v budoucích výzkumech.
Abstract v angličtině:
Abstrakt I did a research of relevant literature on geometric morphometrics, its usage for a study of floral symmetry, and ecological and evolutionary significance of floral symmetry in general. Description and application of morphometric methods is included in the first part of the thesis. Then, the main types of floral symmetries are described and illustrated. Morphometric studies on several model floral lineages are discussed in subsequent parts of this bachelor thesis. Many of the studies are made on some species of family Brassicaceae. Modern morphometric methods and perspectives of their application in floral research are presented in the last chapter.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Rubešová 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Rubešová 233 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Rubešová 228 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Woodard 288 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. 152 kB