velikost textu

The Solution to the Mind-Body Problem in Searle's Philosophy of Mind

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Solution to the Mind-Body Problem in Searle's Philosophy of Mind
Název v češtině:
Jak řešit problém těla a myšlení vefilosofii mysli J. Searla
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Popelář
Vedoucí:
Jan Kranát, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Josef Moural, CSc.
Id práce:
145577
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra filosofie (27-F)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
mysl, vědomí, problém těla a mysli, subjektivní zkušenost, dualismus, materialismus, redukcionismus, kognitivismus, psychologie
Klíčová slova v angličtině:
mind, consciousness, subjective experience, reductionism, materialism, dualism, mental states, cognitivism, computation, psychology
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problémem mysli a těla ve flozofi mysli amerického flozofa Johna Searla. Zkoumá jeho kritiku flozofcké tradice tohoto problému, která nás podle jeho mínění vedla k přijetí zavádějících kategorií a kritiku vědecké metodologie, která nás nutí k redukci mysli a vědomí na jejich fyziologii. Dále se věnuje jeho navrhovanému řešení problému mysli a těla, jeho defnici vědomí, intencionality, subjektivity a také jeho slavnému argumentu “Čínského pokoje“. Ačkoliv tato práce zkoumá Searlovi teze kriticky a poukazuje na jejich častou problematičnost, není to komentář či rozvedení jedné jeho specifcké teze. Jejím primárním účelem je zhodnocení Searlovi koncepce vědomí v kontextu flozofcké tradice problému mysli a těla. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This paper studies the mind-body problem in Searle's philosophy of mind. It thoroughly evaluates his criticism of the philosophical tradition and the scientifc methodology. As he argues, the former has been misleading us with its dualistic distinctions and the latter has been pushing us into various forms of reductionism. Most importantly, though, it examines his proposed solution to the mind-body problem, his defnition of consciousness, intentionality, subjectivity, and in addition, his famous “Chinese room“ argument disputing claims of strong AI proponents. Although this paper does deal with many of the problems his claims and theories inherently contain, it is primarily meant to outline Searle's view on consciousness and its implications in the context of the mind-body problem tradition, rather than to be an extensive elaboration of his one specifc thesis. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Popelář 284 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Popelář 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Popelář 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jan Kranát, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Josef Moural, CSc. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 615 kB