velikost textu

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Název v angličtině:
Insurance of the responsibility for damage caused by vehicles
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petr Šlauf
Vedoucí:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Oponent:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Id práce:
145135
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, pojistitel, pojištěný, poškozený
Klíčová slova v angličtině:
compulsory insurance of vehicles, insurer, insured person, injured person
Abstrakt:
Abstrakt Ve své rigorózní práci jsem se zabýval základními otázkami pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Jednotlivé kapitoly mé práce odpovídají základnímu rámci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. V závěru jsem se vyjádřil k důležitému přelomu v uvedeném tématu, a to právě k účinnosti občanského zákoníku k 1. lednu 2014, který přinese určité změny. V této souvislosti dostane více prostoru judikatura, podklady a bezpodmínečné řešení jednotlivých kroků nebo problematik v rámci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
Abstract v angličtině:
Abstract In my rigorosum thesis, I dealt with basic questions of insurance liability for damage caused by vehicles. Individual chapters of my work conform to the basic framework of insurance liability for damage caused by vehicles. In the end, I commented the important breakthrough in that topic which is the effectiveness of the Civil Code on 1 January 2014 which will bring significant changes. In this context gets more space case law, documents and unconditional solutions of individuals steps or issues in the context of insurance of liability for damage caused by vehicles.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Šlauf 685 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Šlauf 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Šlauf 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 1.32 MB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 150 kB