velikost textu

Náboženská nesnášenlivost - případ Severního Irska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náboženská nesnášenlivost - případ Severního Irska
Název v angličtině:
Religious Hatred - Case of Northern Ireland
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Dagmar Nedbalová
Vedoucí:
ThDr. Pavel Keřkovský
Oponent:
Doc. Jindřich Halama, Dr.
Id práce:
144965
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky (27-TE)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Severnáí Irsko, nesnášenlivost, segregace, divide et impera, katolický, protestantský, propaganda, každodenní kultura, tolerance, ekumenismus
Klíčová slova v angličtině:
Northern Ireland, Hatered Segregation, Divide and Rule, Catholic, Protestant, Propaganda, Everyday Culture, Tolerance, Ecummenism
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se týká problematiky nesnášenlivosti v Severním Irsku, jež bývá vykreslována jako konflikt příslušníků odlišných křesťanských denominací. Jejím cílem je dopátrat se příčin konfliktu, poukázat na politické, ekonomické, sociální a náboženské faktory, které stojí za současnou nedůvěrou a násilím v regionu, charakterizovat náboženskou nesnášenlivost jako problém, který nespočívá „pouze“ ve věroučných různicích, a navrhnout několik myšlenek, jež by mohly přispět k nalezení cesty ke smíření. Práce popisuje jednotlivé fenomény vzešlé z historického vývoje, které dodnes „vyživují“ severoirský spor, nastiňuje soudobé trendy v životě severoirské protestantské a katolické komunity, zamýšlí se nad vlivem nábožensko-politické propagandy v soudobé lidové kultuře, českému čtenáři zkouší situaci přiblížit zamyšlením se nad paralelou v jeho vlastních dějinách a pokouší se zamyslet nad možností budoucí ekumenické spolupráce. Vzhledem ktomu,že svýjimkou „obecných“dějin nejsou českojazyčné zdroje příliš bohaté, tato práce si klade za cíl nastínit komplexnost severoirského konfliktu a také doporučit zahraniční literaturu, jež se touto problematikou podrobněji zabývá. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Dagmar Nedbalová 690 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Dagmar Nedbalová 152 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThDr. Pavel Keřkovský 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Jindřich Halama, Dr. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 584 kB