velikost textu

Moderní pomůcky ve výuce chemie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Moderní pomůcky ve výuce chemie
Název v angličtině:
Modern teaching aids in chemistry education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Luděk Míka
Školitel:
RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D.
Id práce:
144820
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Didaktika chemie (P1423)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
videoexperiment, vzdělávání v chemii, natáčení chemických experimentů, speciální filmařské techniky, učební pomůcka, 3D tisk
Klíčová slova v angličtině:
video-experiment, chemistry education, recording of chemistry experiments, special filmmaking techniques, teaching aid, 3D printing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Luděk Míka 36.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Luděk Míka 441 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Luděk Míka 462 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Luděk Míka 1.32 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. 348 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D. 595 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.09 MB