text size

Sociologické a teologické příčiny vzniku Církve víry

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Sociologické a teologické příčiny vzniku Církve víry
Titile (in english):
Sociological and Theological Causes of Formation of the Faith Church
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Bc. Tereza Halasová
Supervisor:
Doc. Pavel Hošek, Th.D.
Opponent:
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
Thesis Id:
144649
Faculty:
Protestant Theological Faculty (ETF)
Department:
Department of Religious Studies (27-R)
Study programm:
Theology (N6141)
Study branch:
Protestant Theology (EVT)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
17/09/2014
Defence result:
Excellent (A)
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Pentekostalismus, neocharismatické hnutí, Církev víry, KS Milost, Křesťanská společenství, radikalizace, registrace církví, eschatologie, autorita, Jaroslav Kříž
Keywords:
Pentecostalism, Independents, The Church of Faith, Christian fellowship Grace, Christian fellowship in the Czech Republic, radicalization, registration of churches, eschatology, authority, Jaroslav Kriz
Abstract (in czech):
Abstrakt Ve svojí diplomové práci se zabývám důvody vzniku Církve víry a zároveň objasňuji její odlišná teologická východiska od Církve Křesťanská společenství, v jejímž rámci vznikala. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části čtenáře seznamuji s obecnou charakteristikou Pentekostálního hnutí a zařazuji Církev Křesťanská Společenství a Církev víry do příslušného proudu. V druhé části své práce se zabývám historickými souvislostmi vzniku Církve víry, kde se ptám po příčinách odchodu oněch sborů, které se oddělily od svého mateřského tělesa. Ve třetí části se zaměřuji na odlišná teologická východiska Církve víry, zvláště v oblastech eklesiologie a vnímání role vůdčí autority, démonologie a antropologie, důležitosti uzdravení v rámci soteriologie a osobitému pojetí eschatologie. Čtvrtou část své práce věnuji registračnímu procesu Křesťanských společenství na Slovensku, která dala podnět ke vzniku Církve víry a srovnání právního ukotvení postavení nových náboženských hnutí v české a slovenské společnosti.
Abstract:
Abstract The purpose of my thesis is to analyse sociological and theological reasons for formation of the Faith Church and also clarify the doctrinal difference from The Christian Fellowship Church in the Czech Republic. This thesis consists of four chapters. The first chapter presents the general characteristics of The Pentecostal movement and classifies The Christian Fellowship Church in the Czech Republic and The Church of Faith as a specific christian stream and movement. The second chapter focuses on historical context and circumstances in which The Church of Faith emerges and describes the ground for departure of this part of the church from their original organization Christian Fellowship Church in the Czech Republic. The next chapter deals with specific theological base of The Church of Faith, especially in the field of ecclesiology and namely perception of the authority in the church, demonology and anthropology, the importance of healing in the context of soteriology and characteristic concept of eschatology. The fourth chapter deals with the state registration process of the Christian Fellowship Church in the Slovak republic which gave the way to the start of the Church of Faith. It also deals with the difference between legal position of the new religious movements in the Czech and Slovak society.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Bc. Tereza Halasová 1.64 MB
Download Abstract in czech Mgr. Bc. Tereza Halasová 19 kB
Download Abstract in english Mgr. Bc. Tereza Halasová 18 kB
Download Supervisor's review Doc. Pavel Hošek, Th.D. 20 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. 106 kB
Download Defence's report 71 kB