velikost textu

Prožívání smyslu života očima seniorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prožívání smyslu života očima seniorů
Název v angličtině:
The meaning of life from the seniors´ point of view
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Háčková
Vedoucí:
Mgr. Eliška Pincová
Oponent:
PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
Id práce:
144534
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
smysl života, senioři, stáří
Klíčová slova v angličtině:
the meaning of life, seniors, old age
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Háčková 855 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eliška Pincová 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Josef Kružík, Ph.D. 152 kB