text size

Aplikace DPH ve stavebnictví se zaměřením na přenos daňové povinnosti

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Aplikace DPH ve stavebnictví se zaměřením na přenos daňové povinnosti
Titile (in english):
Application of VAT (value added tax) in construction industry focused on tax obligation transfer
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Jan Škopek
Supervisor:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Opponent:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Thesis Id:
144308
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
20/01/2014
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
daň z přidané hodnoty, stavebnictví, přenesení daňové povinnosti k DPH
Keywords:
VAT – value added tax, construction industry, tax obligation tranfer to VAT
Abstract (in czech):
Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou daně z přidané hodnoty ve stavebnictví s důrazem na institut přenesení daňové povinnosti k DPH. V první části práce se autor věnuje obecně pojmu DPH, historické a současné právní úpravě této daně v Evropské unii a v České republice a principům DPH podle českého právního řádu. Druhá část práce se pak zabývá stavebnictvím a jeho právní úpravou v rámci České republiky. Stěžejní část práce se pak věnuje aplikaci DPH ve stavebnictví, autor se zde věnuje zásadním otázkám aktuálně účinného právního řádu a uvádí důležitou judikaturu národních soudů, ale také judikaturu Soudního dvora Evropské unie. V neposlední řadě autor podrobně rozebírá institut přenesení daňové povinnosti k DPH v oblasti stavebnictví. Autor se také věnuje nejdůležitějším změnám v souvislosti s aplikací DPH ve stavebnictví, které vejdou v účinnost po 1. lednu 2014. Poslední kapitola práce je praktickým příkladem - ukázkou aplikace DPH ve stavebnictví. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
Abstract This rigorosum thesis deals with issues of VAT (value added tax) in construction industry with emphasis on tax obligation transfer to VAT. In the first part of the thesis the author generally devotes to the term VAT, to the historical and current legal adjustments of this tax within European Union and the Czech republic, then to the principles of VAT according to the Czech legal code. The second part of the thesis deals with construction industry and its legal adjustment in the Czech republic. The main part of the thesis is devoted to the application of VAT in construction industry; the author deals in this part with basic questions about current legal code in force and states important judicature of national courts and also judicature of European court of justice. Last but not least the author analyses minutely tax obligation transfer to VAT in field of construction industry. Author deals with the most important changes that come into force after the 1 January 2014 and are related to application of VAT in construction industry, too. The last chapter is then the practical example - demonstration of VAT application in construction industry. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Jan Škopek 3 MB
Download Abstract in czech JUDr. Jan Škopek 84 kB
Download Abstract in english JUDr. Jan Škopek 83 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 326 kB
Download Opponent's review prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 43 kB
Download Defence's report 164 kB