velikost textu

První pozemková reforma na velkostatcích Křivoklát, Plasy a Radnice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
První pozemková reforma na velkostatcích Křivoklát, Plasy a Radnice
Název v angličtině:
The First Landreform in the Estates Křivoklát, Plasy and Radnice
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kristýna Kaucká
Školitel:
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
doc. PhDr. Jana Burešová, CSc.
Id práce:
144266
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Moderní hospodářské a sociální dějiny (XMHD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 2. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pozemková reforma, Křivoklát, Plasy, Radnice, velkostatek
Klíčová slova v angličtině:
Landreform, Křivoklát, Plasy, Radnice, Estate
Abstrakt:
Abstrakt Tématem disertační práce je analýza první pozemkové reformy na velkostatcích Křivoklát, Plasy a Radnice. Cílem je porozumět jak přerozdělování půdního fondu v období první Československé republiky, tak jeho důsledkům. Toho bude docíleno komparativní analýzou procesů, které proběhly na uvedených velkostatcích. Prvním kritériem komparativní analýzy je chování Státního pozemkového úřadu (SPÚ) k majitelům velkostatků – Metternichovi na Plasku, Fürstenbergovi na Křivoklátsku a Sternbergovi na Radnicku. Mezi kritéria disertační práce patří i hospodářské a sociální dopady pozemkové reformy na území bývalých velkostatků. Cílem komparativní analýzy je hledání shod a rozdílů v přístupu velkostatkářů k vyjednávání s SPÚ, které budou dále interpretovány v kontextu vývoje československého politického a hospodářského systému. Klíčová slova: pozemková reforma, Křivoklát, Plasy, Radnice, velkostatek 1
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation analyses the First Czechoslovak Land Reform on the estates Křivoklát, Plasy and Radnice. The main aim of the thesis is to understand the redistribution of land in the First Czechoslovak Republic and to evaluate its consequences. This will be achieved by comparative analysis of the allotment processes which took place on the mentioned estates. The first criterion of the comparative analysis is the behavior of The State Land Office regarding the owners of mentioned estates – Metternich (Plasy), Fürstenberg (Křivoklát) and Sternberg (Radnice). Moreover, these criteria also include economic and social impacts of the land reform on the former estates (small holdings, residual estates, industrial establishments and cultural heritage preservation). The aim of the comparative analysis is to find similarities and differences in specific negotiation strategies of the landowners with The State Land Office, which will be interpreted in the context of Czechoslovak political, diplomatic, social and economic system. One of the main research goals is to determine to what extent the purposes of land reform were successfully fulfilled (social stabilization of the countryside, disposal of inefficient estates and strengthening of small allotment). Key words: Landreform, Křivoklát, Plasy, Radnice, Estate 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Kaucká 7.07 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kristýna Kaucká 2.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Kaucká 316 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Kaucká 241 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Kristýna Kaucká 743 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. 277 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Burešová, CSc. 815 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 87 kB