velikost textu

Vzdělávání žáků s SPU v hodinách literatury na 2. stupni ZŠ, pracovní listy pro literární výchovu v 6. ročníku ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání žáků s SPU v hodinách literatury na 2. stupni ZŠ, pracovní listy pro literární výchovu v 6. ročníku ZŠ
Název v angličtině:
Education of students with learning disabilities in the classroom literature 2nd grade elementary school, Worksheets for literaty education in the sixth grade of primary school
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. et Mgr. Eva Smažíková
Vedoucí:
doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Ondřej Hausenblas
Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.
Id práce:
143756
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazyk (RIGO ČL)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
integrovaný žák, specifické poruchy učení, hesla literární terminologie, pracovní list, kognitivní cíl výuky, afektivní cíl výuky, kritické myšlení
Klíčová slova v angličtině:
integration of children with learning disabilities, literature terminology, worksheets, cognitive and affective objectives
Abstrakt:
Abstrakt Ústředním tématem této rigorózní práce je vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení (SPU) v hodinách literatury v 6. ročníku základní školy. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. V teoretické části je nastíněn základní výčet specifických poruch učení, jejich stručná charakteristika. Velká část je věnována vzdělávání žáků s SPU (specifické poruchy učení) v praxi včetně individuálního vzdělávacího plánu pro integrované žáky. Jsou zde vytyčeny a popsány hlavní cíle výuky při hodinách literatury na 2. stupni ZŠ, taxonomie učebních úloh. Myšlenka vytvoření pracovních listů pro žáky s SPU do hodin literatury v 6. ročníku ZŠ směřuje k empirické části, která se zabývá samotnou tvorbou pracovních listů. Ty lze využívat při literárních hodinách nejen pro integrované žáky. Za každým pracovním listem je uvedena velmi podrobná analýza, která by měla sloužit jako návodný a inspirativní materiál pro učitele literatury na základních školách.
Abstract v angličtině:
Summary The topic of this work is literature teaching focused on students with learning disabilities at secondary school. The first part describes wide variety of learning disabilities and disorders. Also concerns creation of IEP-Individualized Education Program for students who receive special education and related services. The main objectives in literature teaching are demarcated as well as learning strategies´ taxonomy. The subsequent part presents worksheets especially developed for 6th grade pupils with IEP but not only for them. This offers the easier way to reach the study aims and tries to motivate students to pursue further studies in the field of literature. Each worksheet is followed by further explanation as an inspiration for other literature teachers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. et Mgr. Eva Smažíková 3.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. et Mgr. Eva Smažíková 160 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. et Mgr. Eva Smažíková 157 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Hausenblas 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. 298 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 56 kB