velikost textu

Ochranná známka Společenství - důvody odmítnutí ochrany

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochranná známka Společenství - důvody odmítnutí ochrany
Název v angličtině:
The Community Trademark - grounds for refusal
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kateřina Pokorná
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Michal Růžička, CSc.
Id práce:
143615
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ochranná známka Společenství, absolutní důvody pro zamítnutí zápisu, relativní důvody pro zamítnutí zápisu
Klíčová slova v angličtině:
Community Trademark, absolute grounds for refusal, relative grounds for refusal
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této rigorózní práce je rozbor absolutních a relativních důvodů zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství. Práce pojednává o základních principech ochranné známky Společenství včetně popisu registrace ochranné známky. Práce dále pojednává obecně o jednotlivých absolutních a relativních důvodech zamítnutí přihlášky a rozebírá rozhodnutí Soudního dvora EU týkající se jednotlivých důvodů.
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of this rigorous thesis is to explore the absolute and relative grounds for refusal of registration of the Community trademark. The paper deals with the basic principles of the Community trademark including the description of the registration process. The paper further describes each of the absolute and relative grounds for refusal of application and analyses the decisions of the Court of Justice of the European Union concerning the individual grounds.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Pokorná 1.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Pokorná 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Pokorná 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michal Růžička, CSc. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 174 kB