velikost textu

Biogeography, phylogeny, ecology and systematics of epigean freshwater Amphipoda in the Carpathian arc and beyond

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biogeography, phylogeny, ecology and systematics of epigean freshwater Amphipoda in the Carpathian arc and beyond
Název v češtině:
Biogeografie, fylogeneze, ekologie a systematika blešivců povrchových vod Karpat a jejich okolí
Typ:
Disertační práce
Autor:
Denis Copilas-Ciocianu, M.Sc., Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
Oponenti:
Risto Väinölä
Dr. Peter Trontejl
Id práce:
143593
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Ekologie (P1514)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Gammarus, Niphargus, cryptic species, Tertiary paleogeography
Klíčová slova v angličtině:
Gammarus, Niphargus, cryptic species, Tertiary paleogeography
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Denis Copilas-Ciocianu, M.Sc., Ph.D. 8.99 MB
Stáhnout Příloha k práci Denis Copilas-Ciocianu, M.Sc., Ph.D. 62.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Denis Copilas-Ciocianu, M.Sc., Ph.D. 194 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Denis Copilas-Ciocianu, M.Sc., Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta Risto Väinölä 1.71 MB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Peter Trontejl 1.33 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 389 kB