velikost textu

Vývojové prostředí rozšiřující možnosti řízení dialogu v AIML

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývojové prostředí rozšiřující možnosti řízení dialogu v AIML
Název v angličtině:
Development Environment Extending the Dialog Management Options of AIML
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Václav Brodec
Vedoucí:
doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Plátek
Id práce:
143563
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vývojové prostředí, řízení dialogu, AIML
Klíčová slova v angličtině:
Development environment, dialog management, AIML
Abstrakt:
Jazyk AIML vznikl jako nástroj na tvorbu jednoduchých konverzačních agentů. Proto postrádá některé z vlastnosti pokročilých dialogových systémů. Jednou z nich je podpora pro řízení dialogu. Ta je přitom užitečná v mnoha aplikacích, v nichž byl jazyk díky své popularitě nasazen. Práce řeší problém implementace řízení dialogu v čistém AIML. A to nasazením rozšířených přechodových sítí při návrhu a generování zdrojového kódu. Jejím výsledkem je vývojové prostředí, které podporuje zvolený postup, a podstatně tak usnadňuje návrh složitějších robotů, aniž by bylo nutné uchýlit se k rozšíření standardního interpretu.
Abstract v angličtině:
The AIML language was created with a goal of authoring of simple chat bots. Therefore it lacks some of the features of advanced dialog systems. One of them is the support for dialog management, which is beneficial in many applications that the language has already spread into due to its popularity. This thesis solves the problem of dialog management implementation in pure AIML by using the augmented transition networks in design and code generation. It results in a development environment that supports the chosen solution, thus facilitating the design of more complex bots, while maintaining compatibility with standard interprets.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Václav Brodec 1.11 MB
Stáhnout Příloha k práci Václav Brodec 54.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Václav Brodec 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Václav Brodec 27 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Plátek 623 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 152 kB