velikost textu

Život a dílo pozdně barokního malíře Josefa Hagera

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Život a dílo pozdně barokního malíře Josefa Hagera
Název v angličtině:
Life and work of a late Baroque painter Joseph Hager
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Pavlína Lokšová
Vedoucí:
PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Id práce:
143533
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
malířství, baroko, fresky, iluzivní architektura, Hager
Klíčová slova v angličtině:
painting, baroque, frescoes, ilusive architecture, Hager
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce nastiňuje uměleckou tvorbu Josefa Hagera, českého malíře pozdního baroka. Autor především nástěnného malířství se učil u Jana Karla Kováře a Antonia d´Agostiniho. Později pracoval jako pomocník Františka Karla Palka v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze. Jeho specializací byla iluzivní malba architektur, přičemž několikrát pracoval s Josefem Redelmayerem, jenž byl autorem figurálních kompozic. Svá díla tvořil především v oblasti Čech, ale realizoval například i výzdobu kostela ve Vranově u Brna či v Drážďanech. Práce se snaží shrnout stav dosavadního bádání o malíři, jeho životě a malířské činnosti. Podstatnou část tvoří katalog děl, který obsahuje jak velké množství dochovaných prací, tak zároveň i několik realizací, které v průběhu let zanikly.
Abstract v angličtině:
Abstract Life and work of a late baroque painter Joseph Hager The thesis outlines artistic work of Joseph Hager, Czech late baroque painter. The author, especially of the wall painting, studied by Jan Karel Kovář and Antonio d´Agostini. Later worked as an assistant of František Karel Palko in a church St. Nicolas placed in Lesser Town od Prague. The illusive painting of architecture was his specialization. He worked primarily in Czech, but for example he decorated also a church in Vranov near Brno or a church in Dresden. The essential part of thesis is catalog of realizations, which contains a lot of extant works, but also a few realizations, which during the ages were destroyed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavlína Lokšová 8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavlína Lokšová 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavlína Lokšová 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. 170 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 277 kB