velikost textu

Prof. JUDr. Cyril Horáček, politik a národohospodář

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prof. JUDr. Cyril Horáček, politik a národohospodář
Název v angličtině:
Prof. JUDr. Cyril Horáček, politician and economist
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Zdeněk Smutný
Vedoucí:
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
Id práce:
143075
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, studium národního hospodářství, národohospodářská věda, hospodářská politika ČSR, měnová politika, agrární strana, národohospodář, politik, pedagog, profesor JUDR. Cyril Horáček
Klíčová slova v angličtině:
Charles University - Faculty of Law, economic research, economic science, economic policy of Czechoslovak Republic, currency policy, agrarian party, economist, politician, educator, Professor JUDR. Cyril Horacek
Abstrakt:
Předkládaná práce je biografií profesora JUDr. Cyrila Horáčka, který byl významným národohospodářem, pedagogem a politikem na přelomu a zejména v první třetině 20. století. Zkoumá jeho životní osudy a osobnostní vývoj s akcentem na jeho profesní dráhu národohospodáře, pedagoga, jakož i politika, s přihlédnutím k jeho soukromým aktivitám a zájmům. V několika kapitolách, zvláště pak v kapitole věnující se národohospodářství, zasazuje jeho odborné názory a práce do kontextu tehdejšího ekonomického myšlení a srovnává je s prací a myšlenkami ostatních tehdejších významných českých národohospodářů. 7
Abstract v angličtině:
The present work deals is a biography of Professor JUDr. Cyril Horacek, who was a prominent national economist, educator and politician during the turn of the century and especially in the first third of the 20th century. It examines his life stories and personal development with an emphasis on his career economist, educator and policy with regard to his private activities and interests. In several chapters, especially those concerning economics, he puts his expert view and work into the context of that time economic thinking and compares them with the work and ideas of others Czech national economists of that time. 7
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zdeněk Smutný 2.94 MB
Stáhnout Příloha k práci Zdeněk Smutný 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zdeněk Smutný 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zdeněk Smutný 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. 226 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. 152 kB