velikost textu

Abschiebung/Vertreibung in den deutschen und tschechischen Erinnerungskulturen

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Abschiebung/Vertreibung in den deutschen und tschechischen Erinnerungskulturen
Název v češtině:
Odsun/vyhnání v českých a německých kulturách vzpomínání
Název v angličtině:
Transfer/Expulsion in the czech and german memory Cultures
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Václav Smyčka
Školitel:
prof. Manfred Weinberg
Oponenti:
Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dr. phil. Thomas Schneider
Id práce:
142989
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Germánské jazyky a literatury (XGER)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Vyhnání|kultura vzpomínání|interkulturalita|floating gap|kulturní překlad|zapomnění
Klíčová slova v angličtině:
Expulsion|Memory culture|Interculturality|floating gap|cultural translation|Forgetting
Abstrakt:
Práce zkoumá, jak se zpracovává, vykládá a inscenuje vyhnání Němců z Československa v soudobé literatuře a umění. Koncentruje se na dvě centrální otázky: jak se předávají v těchto textech vzpomínky na odsun přes vícero generací a zda či jak jsou odlišné vzpomínky přeložitelné z jedné kultury vzpomínání do druhé. První část dizertace načrtává politické a diskurzivní kontexty českých a německých kultur vzpomínání a jejich dynamiku na základě modelu floating gap Jana Assmanna, resp. Jana Vansiny. V druhé části práce je představeno sedm strategií vzpomínání (dokumentovat, vykládat, vyšetřovat, vystavovat rozkouskované vzpomínky, vzývat/inscenovat trauma, kreslit genealogie, číst v krajinách), s jejichž pomocí autoři reprezentují odsun v literatuře a umění. Třetí část dizertace se koncentruje na problém interkulturní překladovosti vzpomínek a jejich vnitřní dialogičnosti. Jako červená nit se prací vine téma nevyhnutelného spojení vzpomínky a zapomnění, které se spájí a vzájemně vyžadují jak na úrovni literárních textů, tak i na úrovni politiky vzpomínání.
Abstract v angličtině:
Abstract: The thesis analyzes how the expulsion of Germans from Czechoslovakia is treated, interpreted and staged. It concentrates on two questions: what strategies do the authors use to recover the memory of the events and how do the different communities translate and share their memories? In the first part I sketch the development of the political contexts and discourses of expulsion in German and Czech memory culture on the basis of the model of ‚floating gap’ by Jan Assman. In the second part, I present seven ‚strategies of commemoration’ (Documenting, Interpreting, Investigating, Exhibiting of fragmentarized Memories, Swearing/staging of Trauma, Drawing of Genealogies, Reading in Landscapes), which the authors use in Literature (and Art) to represent the expulsion. The third part focuses finally on the problem of intercultural translation of memories, its shareability and the inner dialogism. The constant line of the analysis is the irreductibility of connection of memory and forgetting, which underline each other from the level of text to the level of memory politic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Smyčka 1.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Smyčka 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Smyčka 127 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Václav Smyčka 290 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Manfred Weinberg 1.92 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. 4.4 MB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. phil. Thomas Schneider 498 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.4 MB