velikost textu

Inspekce kvality sociálních služeb v pobytových zařízeních

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inspekce kvality sociálních služeb v pobytových zařízeních
Název v angličtině:
Inspection of quality of social services in residential facilities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Janáková
Vedoucí:
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.
Oponent:
Petr Mach
Id práce:
142927
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky (27-TE)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika (KHPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zákon o sociálních službách - standardy kvality sociálních služeb - inspekce
Klíčová slova v angličtině:
social services law - standards of quality of social services - inspection
Abstrakt:
Anotace Předložená diplomová práce s názvem Inspekce kvality sociálních služeb v pobytových zařízeních má za cíl zjistit, jaký vliv má inspekce na podporu kvality pobytových sociálních služeb. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá teoretickým rámcem vztahujícím se k danému tématu na základě odborné literatury. Teorie je tvořena 4 kapitolami, které pojednávají o sociálních službách, kvalitě, hodnotách, managementu kvality a o inspekci poskytování sociálních služeb. Druhá část představuje kvalitativní výzkum, který je postaven na rozhovorech s pěti respondenty. Rozhovory se zaměřují na osobní zkušenost inspektorů. Výzkum seznamuje čtenáře s výsledky analýzy dat, shrnutím výsledků analýzy dat a diskuzí. Výzkum předloží odpovědi na výzkumné otázky, jestli inspekce přispívá k tomu, aby zaměstnanci rozuměli smyslu standardů, jestli se podle nich chovají a zda ovlivňuje inspekce podobu sociálních služeb. Klíčová slova Sociální služby, pobytové sociální služby, kvalita, hodnoty, standardy kvality, management, inspekce poskytování sociálních služeb
Abstract v angličtině:
Summary Inspection of the quality of social services in residential facilities. The main goal of Inspection of the quality of social services in residential facilities is to describe the influence of inspection on quality of standards of service provided in controlled facilities. The thesis is divided in two parts. First part presents theroetical frame of discussed issue based on professional literature. This theoretical frame consists of four chapters which present social services in general, their quality and values, quality of management and inspection of social services. Second part includes qualitative research based on interviews with five respondents. Interviews are focused mainly on respondent's personal experiences. Results of data analysis, their overview and discussion are summarized. Based on data analysis answers to research questions are formulated. Research provides answers to how inspection of quality of social service contributes to better understanding of meaning of standards of quality by employees and how it influences behavior of employees and state of social service in general. Keywords Social services, residential social service, quality, values, quality standards, management, inspection of the quality of social service.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Janáková 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Janáková 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Janáková 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. 297 kB
Stáhnout Posudek oponenta Petr Mach 640 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 568 kB