velikost textu

Skončení pracovního poměru výpovědí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skončení pracovního poměru výpovědí
Název v angličtině:
Termination of employment relationship by notice
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Zuzana Kynštetrová
Oponenti:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Id práce:
142407
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výpověď Zaměstnanec Zaměstnavatel
Klíčová slova v angličtině:
Notice of termination Employee Employer
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce analyzuje skončení pracovního poměru výpovědí, a to jak z pohledu formálních náležitostí platného právního úkonu směřujícího ke skončení pracovního poměru zejména výpovědí, tak z pohledu soudní praxe při rozhodování pracovněprávních sporů, zejména sporů o určení neplatnosti skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Práce je zpracována dle platných právních norem České republiky, práva Evropské unie a mezinárodních úmluv týkajících se výpovědi z pracovního poměru.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis analyzes the employment termination by notice, both in terms of the formal requirements of a valid legal act leading to the termination of employment in particular by notice, and in terms of judicial practice in deciding labor disputes, particularly disputes concerning the invalidity of termination of employment terminated by the employer´s notice. The thesis is written according to applicable laws of the Czech Republic, EU law and international conventions relating to the issue of termination of employment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zuzana Kynštetrová 783 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zuzana Kynštetrová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zuzana Kynštetrová 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 229 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 158 kB