velikost textu

Konstitucionalistické a mezinárodněprávní prvky v konfederačních ujednáních navazujících na Českou konfederaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konstitucionalistické a mezinárodněprávní prvky v konfederačních ujednáních navazujících na Českou konfederaci
Název v angličtině:
The constitutionalist and international elements in the confederate arrangements related to the Czech Confederation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ing. Petr Štillip
Oponenti:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
141603
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Konstitucionalistické prvky v konfederačních ujednáních, mezinárodněprávní prvky v konfederačních ujednáních, Česká konfederace.
Klíčová slova v angličtině:
Constitutional elements in confederation treaties, international elements in confederation treaties, Czech Confederation.
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práci „Konstitucionalistické a mezinárodněprávní prvky v konfederačních ujednáních navazujících na Českou konfederaci“ tvoří tři hlavní části. První část práce pojednává obecně o politickém vývoji a o historických souvislostech, které předcházely a vedly k uzavírání konfederačních smluv. Druhá část práce předkládá vlastní texty konfederačních ujednání a jejich juristický rozbor. Poslední část je věnována konstitucionalistickým a mezinárodním prvkům v těchto ujednáních.
Abstract v angličtině:
Abstract The rigorous work "Constitutional and international elements in confederation treaties following the Czech Confederation" consists of three main parts. The first part of the work deals generally with the political development and historical moments that preceded and lead to the concluding of confederation treaties. The second part of the work offers the actual texts of confederation treaties and their juristic analyses. The last part is dedicated to the constitutional and international elements in these treaties.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Petr Štillip 683 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Petr Štillip 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Petr Štillip 21 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 159 kB