velikost textu

Formální tautologie v češtině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formální tautologie v češtině
Název v angličtině:
Formal tautologies in Czech language
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Bílková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.
doc. Dr. phil. Markus Giger
Id práce:
141190
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Český jazyk (XCJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Bílková, Ph.D. 2.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Bílková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Bílková, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Dr. phil. Markus Giger 102 kB