velikost textu

Režijní tvorba Miroslava Macháčka v Národním divadle v 70. a 80. letech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Režijní tvorba Miroslava Macháčka v Národním divadle v 70. a 80. letech
Název v angličtině:
Miroslav Macháček´s Stage Work at the National Theater in the 70´s and 80´s
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Johana Černá
Vedoucí:
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
Id práce:
141143
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Divadelní věda (DIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Macháček Miroslav, režie, dramatický text, postava, herec, hudba, dramatická situace, jevištní realismus, Národní divadlo, normalizace, 70. a 80. léta, svoboda umělecké tvorby.
Klíčová slova v angličtině:
Macháček Miroslav, stage direction, dramatic text, character, actor, music, dramatic situation, stage realism, National Theater, „normalization“, 70´s and 80´s, artistic freedom.
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce charakterizuje inscenační styl jedné z nejvýraznějších osobností českého divadla 2. poloviny 20. století, Miroslava Macháčka, a to na základě jeho režijní tvorby v Národním divadle v 70. a 80. letech. Autorka postupuje metodou rekonstrukce inscenace, nejvýznamnější a pro režisérův sloh nejpříznačnější produkce potom podrobuje detailnější analýze. Při popisu inscenací diplomantka vychází z recenzí a studií z dobových periodik, fotografií k inscenacím a v některých případech i z videozáznamů, dále z režisérovy korespondence a poznámek k tvorbě a pamětnických vzpomínek. Pozornost je v práci věnována také historickému kontextu a tehdejším poměrům v činohře Národního divadla, které ovlivňovaly Macháčkovo zdejší umělecké působení.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The master thesis attempts to characterise the staging poetics of Miroslav Macháček, one of the most remarkable Czech theatre directors of the second half of the 20th century. Based on his stage works in the 70´s and 80´s at the National Theater, the author of this thesis attempts to make a reconstruction of all his productions of that period; and thus the detailed analysis of the more significant productions characteristic to the director´s style is provided. In order to define the stagings, the author bases her research upon archival theater reviews and studies in particular periodicals, photographical materials from the productions and in some cases also audiovisual recordings. Furthermore, other sources include the director´s correspondence, notes about his work and the memories of his contemporary witnesses. The thesis also focuses on the historical context and the conditions at the National Theater of that particular time, which influenced Macháček´s activity there.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Johana Černá 783 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Johana Černá 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Johana Černá 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Topolová, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB