velikost textu

Žijící oslava smrti - Día de los Muertos v současné mexické společnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žijící oslava smrti - Día de los Muertos v současné mexické společnosti
Název v angličtině:
Living celebration of death: The Day of the Dead in contemporary Mexican society
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petra Ponocná, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Radoslav Hlúšek, Ph.D.
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Id práce:
140720
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Doktorský obor Integrální studium člověka - Obecná antropologie (24-DIC)
Program studia:
Humanitní studia (P6107)
Obor studia:
Integrální studium člověka - obecná antropologie (ISCOA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 3. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
smrt; oslava; vzpomínkový rituál; Día de Muertos; národní identita; nacionalismus; Ciudad de México; mexický svátek zesnulých; Xochimilco
Klíčová slova v angličtině:
death; celebration; commemorative ritual; The Day of the Dead; national identity; nationalism; Mexico City; Mexican celebration of dead; Xochimilco
Abstrakt:
Žijící oslava smrti: Día de los Muertos v současné mexické společnosti disertační práce Mgr. Petra Ponocná Abstrakt v českém jazyce: Disertační práce se zabývá percepcemi svátku Día de Muertos v prostředí městské společnosti Ciudad de Méxica v kontextu oficiální ideologie mexického kulturního nacionalismu. Práce vznikla na základě terénního výzkumu v Ciudad de México, konkrétně v delegación Cuauhtémoc a v delegación Xochimilco. V práci se zaměřuji na percepci svátku u výzkumných partnerů a snažím se poukázat na proces sebeidentifikace s lokalitou a jeho souvislost s vytvářením postojů ke svátku Día de Muertos a k národní identitě. Zkoumám, jakou roli zastává při pořádání svátku stát a město a jak na státní zásahy do oslav svátku reagují výzkumní partneři. Práce je založena na dlouhotrvajícím etnografickém výzkumu s výraznými prvky autoetnografie.
Abstract v angličtině:
Living celebration of death: The Day of the Dead in contemporary Mexican society Mgr. Petra Ponocná Abstract This work deals with perceptions of The Day of the Dead feast in the urban society of Mexico City in the context of official ideology of Mexican cultural nationalism. Dissertation was founded on fieldwork in Mexico City in two different locations, namely delegación Cuauhtémoc and delegación Xochimilco. I focus on the perceptions of the feast by research partners and I try to point out the process of self-identification with the locality and its relation to attitude formation to The Day of the Dead and national identity. I investigate the role of the state and the city in organizing the holiday and research partners reactions to these interventions. The work is based on long-term ethnographic research with distinctive elements of auto ethnography
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Ponocná, Ph.D. 5.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Ponocná, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Ponocná, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radoslav Hlúšek, Ph.D. 473 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. František Vrhel, CSc. 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. 153 kB