velikost textu

Odpovědnost za škodu ve vztazích s mezinárodním prvkem se zvláštním zaměřením na úrazy ve sportu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za škodu ve vztazích s mezinárodním prvkem se zvláštním zaměřením na úrazy ve sportu
Název v angličtině:
LIability for damage in relations containing a foreign element with a special focus on accidents in sports
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Kateřina Stránská, Ph.D.
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Id práce:
14068
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 11. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kateřina Stránská, Ph.D. 4.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kateřina Stránská, Ph.D. 597 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kateřina Stránská, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB