velikost textu

My ventures are not in one bottom trusted: comparative study to Modern Portfolio Theory and Black-Litterman portfolio formation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
My ventures are not in one bottom trusted: comparative study to Modern Portfolio Theory and Black-Litterman portfolio formation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Daniel Klega
Vedoucí:
PhDr. Petr Gapko
Oponent:
doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
Id práce:
140483
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
22. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Markowitz, Black-Litterman, Moderní teorie portfolia, Skladba portfolia
Klíčová slova v angličtině:
Markowitz, Black-Litterman, Modern Portfolio Theory, Portfolio formation
Abstrakt:
Abstract This  work  uses  Lagrange  multiplier  solution  to  Modern  Portfolio  Theory  and  Monte-­‐ Carlo  simulation  to  explain  large  variations  in  Mean  Variance  optimized  portfolios.   Author  also  summarized  main  criticism  of  Modern  Portfolio  Theory  and  suggested  a   better  solution  of  using  Black-­‐Litterman  framework.  Practical  part  of  thesis  revealed   high  significance  of  expected  variance-­‐covariance  matrix  for  portfolio  weights.   Author  compared  unintuitive  and  sensitive  weights  of  Mean  Variance  optimization   to  Black-­‐Litterman  portfolios  based  on  implied  returns  and  analysts’  predictions.   Essay  gave  an  example  of  insensitivity  of  Black-­‐Litterman  portfolios  to  expected   covariance  and  showed  superiority  of  Black-­‐Litterman  to  Markowitz’s  optimization. Abstrakt   Práce  využívá  Lagrangeovi  multiplikátory  k  řešení  Moderní  teorie  portfolia  a  za   pomoci  simulace  Monte-­‐Carlo  popisuje  velké  rozptyly  ve  váhách  optimalizovaných   portfolií.  Autor  také  shrnul  hlavní  kritiku  Moderní  teorie  portfolia  a  navrhl   optimálnější  řešení  za  využití  metody  Black-­‐Litterman.  Praktická  část  teze  pak   odhalila  vysokou  signifikanci  očekávaných  hodnot  kovarianční  matice  na  výsledné   váhy  portfolia.  Autor  porovnal  neintuitivní  a  sensitivní  váhy  portfolia  utvořeného   dle  Markowitzovy  optimalizace  s  portfolii  dle  metody  Black-­‐Litterman.  Teze   prakticky  ukázala  stabilní  řešení  metodou  B-­‐L  a  potvrdila  její  lepší  praktickou   využitelnost.    
Abstract v angličtině:
Abstract This  work  uses  Lagrange  multiplier  solution  to  Modern  Portfolio  Theory  and  Monte-­‐ Carlo  simulation  to  explain  large  variations  in  Mean  Variance  optimized  portfolios.   Author  also  summarized  main  criticism  of  Modern  Portfolio  Theory  and  suggested  a   better  solution  of  using  Black-­‐Litterman  framework.  Practical  part  of  thesis  revealed   high  significance  of  expected  variance-­‐covariance  matrix  for  portfolio  weights.   Author  compared  unintuitive  and  sensitive  weights  of  Mean  Variance  optimization   to  Black-­‐Litterman  portfolios  based  on  implied  returns  and  analysts’  predictions.   Essay  gave  an  example  of  insensitivity  of  Black-­‐Litterman  portfolios  to  expected   covariance  and  showed  superiority  of  Black-­‐Litterman  to  Markowitz’s  optimization. Abstrakt   Práce  využívá  Lagrangeovi  multiplikátory  k  řešení  Moderní  teorie  portfolia  a  za   pomoci  simulace  Monte-­‐Carlo  popisuje  velké  rozptyly  ve  váhách  optimalizovaných   portfolií.  Autor  také  shrnul  hlavní  kritiku  Moderní  teorie  portfolia  a  navrhl   optimálnější  řešení  za  využití  metody  Black-­‐Litterman.  Praktická  část  teze  pak   odhalila  vysokou  signifikanci  očekávaných  hodnot  kovarianční  matice  na  výsledné   váhy  portfolia.  Autor  porovnal  neintuitivní  a  sensitivní  váhy  portfolia  utvořeného   dle  Markowitzovy  optimalizace  s  portfolii  dle  metody  Black-­‐Litterman.  Teze   prakticky  ukázala  stabilní  řešení  metodou  B-­‐L  a  potvrdila  její  lepší  praktickou   využitelnost.    
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Daniel Klega 4.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Daniel Klega 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Daniel Klega 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Gapko 393 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.28 MB