velikost textu

Economic Integration in North America: Theory and Reality of Rules of Origin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Economic Integration in North America: Theory and Reality of Rules of Origin
Název v češtině:
Ekonomická integrace v Severní Americe.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Anna Dotřelová
Vedoucí:
doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.
Id práce:
14024
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
28. 3. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
ABSTRAKT Pravidla určování zboží jsou nedílnou součástí zón volného – mají za úkol bránit odklonu obchodu, zároveň ale mohou způsobovat změny chování výrobců. První část práce se zabývá následky restriktivně formulovaných pravidel původu zboží, následně se zaměříme svou pozornost na pravidla původu zboží v Severoamerické zóně volného obchodu (NAFTA), probereme jak jejich specifika, tak jejich vliv na obchod. Hlavním cílem práce je vyčíslit velikost transakčních nákladů spojených s preferenčním zacházením v NAFTě. Pro dosažení odpovídajících výsledků byl použit nový způsob odhadu nákladů. Tento postup je založen na porovnání výsledků gravitačních modelů v různých skupinách zboží, rozdělených podle velikosti preferenční celní marže v datech importu členěných na úroveň HS6. Naše výsledky naznačují, že tyto náklady se pohybují mezi 4.6 a 4.9 procenty dovozní ceny zboží.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Rules of origin are somehow overlooked but crucial feature of the free trade areas. They prevent trade deflection but they may also cause changes of producers’ behavior. In the first part of this work the impact of restrictive rules of origin formulation will be described. In the later part the attention is focused on the rules of origin in the North American Free Trade Area (NAFTA), their specification as well as their impact on trade. The main aim is to measure the height of NAFTA’s transaction costs connected with the preferential treatment. We use a new approach to estimate these costs, based on detailed elaboration of the Harmonized Schedule of the United States, detailed import data on HS6 level and comparison of gravity models’ results in different preference margin groups. Our result suggests that NAFTA’s compliance costs are somewhere between 4.6% and 4.9% percent of the import value
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Anna Dotřelová 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Anna Dotřelová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Anna Dotřelová 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 11.2 MB