text size

Některé aspekty každodenního života v KLDR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Některé aspekty každodenního života v KLDR
Titile (in english):
Some aspects of the everyday life in DPRK
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Bc. Karel Adámek
Supervisor:
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D.
Consultant:
Mgr. Vladimír Glomb, Ph.D.
Thesis Id:
140213
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of East Asian Studies (21-UDV)
Study programm:
Languages and Literatures (B7310)
Study branch:
Korean Studies (KO)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
16/06/2014
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
všední život v KLDR, orální svědectví, totalitní režim, ideologie ve výchově, čučche, direktivní výchova, učebnice v KLDR, Pchjŏngjang, bydlení v Pchjŏngjangu, zdravotnictví v KLDR
Keywords:
everyday life in DPRK, verbal testimony, totalitarian regime, ideology in education, directive education, juche, textbooks in DPRK, Pyongyang, residing in Pyongyang, health care in DPRK
Abstract (in czech):
Bakalářská práce je pokusem o zachycení všedního života mladého člověka, jeho výchovy a vzdělávání v KLDR se zaměřením na hlavní město. Hlavním prostředkem poznávání je záznam vyprávění emigranta o dětství, škole, rodině a dospívání v hlavním městě Korejské lidově demokratické republiky – v Pchjŏngjangu. Sdělení jeho subjektivních prožitků, pozorování a zkušeností, konfrontované s jinými prameny a literaturou, mají významnou vypovídající hodnotu o skutečném obraze života občanů v KLDR, zbavených komunistickým režimem základních lidských práv. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
This bachelor's thesis tries to document everyday life of a young man, fostering and education of him in DPRK with a focus on the capital city. The key source of information is a record of a story of an emigrant about his childhood, school, family and growing-up in the capital city of the Democratic People's Republic of Korea - Pyongyang. His personal experience, observations and knowledge confronted with other sources and literature have expressive value in comprehending the real life of citizens in DPRK deprived of their basic human rights by the communist regime. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Bc. Karel Adámek 419 kB
Download Abstract in czech Mgr. Bc. Karel Adámek 83 kB
Download Abstract in english Mgr. Bc. Karel Adámek 83 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 271 kB
Download Opponent's review PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D. 39 kB
Download Defence's report 74 kB