velikost textu

Některé aspekty každodenního života v KLDR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Některé aspekty každodenního života v KLDR
Název v angličtině:
Some aspects of the everyday life in DPRK
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Karel Adámek
Vedoucí:
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Vladimír Glomb, Ph.D.
Id práce:
140213
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Koreanistika (KO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
všední život v KLDR, orální svědectví, totalitní režim, ideologie ve výchově, čučche, direktivní výchova, učebnice v KLDR, Pchjŏngjang, bydlení v Pchjŏngjangu, zdravotnictví v KLDR
Klíčová slova v angličtině:
everyday life in DPRK, verbal testimony, totalitarian regime, ideology in education, directive education, juche, textbooks in DPRK, Pyongyang, residing in Pyongyang, health care in DPRK
Abstrakt:
Bakalářská práce je pokusem o zachycení všedního života mladého člověka, jeho výchovy a vzdělávání v KLDR se zaměřením na hlavní město. Hlavním prostředkem poznávání je záznam vyprávění emigranta o dětství, škole, rodině a dospívání v hlavním městě Korejské lidově demokratické republiky – v Pchjŏngjangu. Sdělení jeho subjektivních prožitků, pozorování a zkušeností, konfrontované s jinými prameny a literaturou, mají významnou vypovídající hodnotu o skutečném obraze života občanů v KLDR, zbavených komunistickým režimem základních lidských práv. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This bachelor's thesis tries to document everyday life of a young man, fostering and education of him in DPRK with a focus on the capital city. The key source of information is a record of a story of an emigrant about his childhood, school, family and growing-up in the capital city of the Democratic People's Republic of Korea - Pyongyang. His personal experience, observations and knowledge confronted with other sources and literature have expressive value in comprehending the real life of citizens in DPRK deprived of their basic human rights by the communist regime. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Karel Adámek 419 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Karel Adámek 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Karel Adámek 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 74 kB