velikost textu

Comovement of Stock Markets and Commodities: A Wavelet Analysis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Comovement of Stock Markets and Commodities: A Wavelet Analysis
Název v češtině:
Vztahy a vzájemné pohyby kapitálových trhů a komodit: Waveletová analýza
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Marek Vavřina
Vedoucí:
Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Michael Princ
Id práce:
140069
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
22. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
vzájemné pohyby, nákaza, waveletová analýza, waveletová korelace, waveletová koherence
Klíčová slova v angličtině:
comovement, contagion, wavelet analysis, wavelet correlation, wavelet coherence
Abstrakt:
Práce aplikuje Waveletovou analýzu na čtyři rozvinuté akciové trhy - USA, Velká Británie, Německo a Japonsko, čtyři rozvojové ekonomiky - Brazílie, Čína, Indie, Rusko a čtyři komodity - zlato, ropa, topný olej, zemní plyn. Předmětem výzkumu je snaha odkrýt vzájemné vztahy a pohyby mezi zvolenými časovými řadami v době Světové finanční krize, která začala jako Hypoteční krize v USA. Práce se dále zabývá přítomností a šířením nákazy mezi finančními trhy v důsledku bankrotu banky Lehman Brothers. V neposlední řadě aplikujeme Grangerův test kauzality na vybrané časové řady a porovnáváme kauzalitu mezi jednotlivými škálami. Výstupy modelů ukazují na slabé vzájemné pohyby mezi akciovými trhy a komoditami. Výstupy Waveletové korelace napovídají, že korelace se významně liší při porovnání krátkodobého a dlouhodobého časového horizontu, což může být využito v případné analýze portfolia. Waveletová analýza zaznamenala, že nákaza se po bankrotu Lehman Brothers přenesla z USA na německý a brazilský akciový trh a dále na trhy s ropou a topným olejem. Výstup Grangerova testu kauzality ukazuje na provázanost akciových trhů a dále na rozdíly mezi jednotlivými škálami.  
Abstract v angličtině:
The thesis applies the wavelet analysis to four developed stock market indices (USA, UK, Germany and Japan), four developing stock market indices (Brazil, China, India, Russia) and four commodities (Gold, Crude oil, Heating oil and Natural gas) and it aims to reveal how they comoved in the period of the Global financial crisis, which began in the USA as the Subprime mortgage crisis. Also the potential presence of contagion caused by the bankruptcy of Lehman Brothers bank is investigated. In addition the Granger causality test is applied to give a different perspective and to extend the analysis. Empirical results revealed that the wavelet correlation of stock markets and commodities differ significantly when talking about the short-term and the long-term horizon. This information can be utilized in the portfolio analysis. The wavelet analysis revealed contagion coming from the USA to the German and Brazil stock market, Crude oil and Heating oil market after the bankruptcy of Lehman Brothers. The Granger causality test indicates that there is a very strong causal relationship between stock markets and commodities and it differs at different scales.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Marek Vavřina 11.22 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Marek Vavřina 694 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Marek Vavřina 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Marek Vavřina 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Michael Princ 490 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.76 MB