velikost textu

Provincial Involvement in Canadian Immigration Policy Making: The Case of Ontario

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Provincial Involvement in Canadian Immigration Policy Making: The Case of Ontario
Název v češtině:
Zapojení provincií v kanadské přistěhovalecké politice: Příklad Ontaria
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Olga Clark
Vedoucí:
Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, PhD.
Oponent:
Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.
Id práce:
140063
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Americká studia (AS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
22. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Kanada, Ontario, přistěhovalecká politika, asymetrický federalismus, exekutivní federalismus, teorie her dvou rovin, vyjednávání provincií a federální vlády.
Klíčová slova v angličtině:
Canada, Ontario, immigration policy, asymmetric federalism, executive federalism, two-level game theory, federal-provincial negotiations.
Abstrakt:
Abstrakt Kanadský federální systém se od ostatních liší svou asymetrií a převahou výkonné moci na úkor moci zákonodárné – v této souvislosti se mluví o tzv. asymetrickém a exekutivním federalismu. V důsledku toho jsou provincie nuceny vyjednávat s federální vládou o řadě otázek, o přistěhovalecké politice nevyjímaje. Abychom porozuměli současné veřejné debatě o přistěhovalectví a mohli zhodnotit přínos většího zapojení provincií, musíme pochopit, co motivuje provincie k vyšší aktivitě ve vytváření přistěhovalecké politiky. Ontario je zajímavým příkladem provincie, která na poli přistěhovalecké politiky ponechávala federální vládě dominantní postavení, zatímco v současné době se snaží asertivně prosazovat své cíle. Tato rigorózní práce analyzuje motivy, které vedly Ontario ke změně postoje. Pomocí rešerše literatury věnující se danému tématu a rozhovorům s klíčovými aktéry autorka dochází k závěru, že Ontario reagovalo na ekonomické, demografické a politické změny, které doprovázely pokles postavení této provincie v rámci Kanady.
Abstract v angličtině:
Abstract Asymmetry and executive federalism are two unique features that dominate the Canadian political landscape. As a result, federal and provincial governments are in direct negotiations over many current public policy issues, immigration policy notwithstanding. In order to understand the current immigration debate and to evaluate the benefits of greater provincial involvement, it is first necessary to comprehend what motivates provinces to be active in immigration policy-making. Ontario presents an interesting example of a province that used to be quite content with leaving the federal government dominant in the immigration arena but that has recently changed its attitude completely: Ontario is now much more assertive in presenting its demands. Through a comprehensive literature review and a series of interviews of key immigration policy figures, this study analyzes the main motives of Ontario with respect to immigration policy. It finds that they were primarily of economic, demographic, and political nature and that they were mainly connected to the relative decline of Ontario's position within Canada.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Olga Clark 888 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Olga Clark 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Olga Clark 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, PhD. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 678 kB