velikost textu

Liberal Democracy and Chinese Political Culture: American Perspectives and Perceptions

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Liberal Democracy and Chinese Political Culture: American Perspectives and Perceptions
Název v češtině:
Liberální demokracie a čínská politická kultura: americký pohled a reflexe
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Jan Hornát
Vedoucí:
PhDr. Jan Bečka, Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Miloš Calda
Id práce:
140062
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Americká studia (AS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
22. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Čínská lidová republika si ve Východní Asii vytváří jistou sféru mocenského vlivu nejen z bezpečnostních důvodů, nýbrž i z důvodů „vyvažování“ proti „tichomořské velmoci“ – Spojeným státům. Obecný americký předpoklad, že demokratizace Číny bude mít pozitivní efekt na bezpečnost celého regionu a také na celkové vztahy mezi USA a ČLR, je (zjednodušeně) založen na dlouhodobé zahraničně-politické strategii Spojených států – šíření demokracie. Liberální demokracie západního typu v Číně by tedy pro Washington byla nejlepším výsledkem liberalizace komunistického režimu, která probíhá od konce 70. let 20. století. I z pohledu teorie demokratického míru by případná „demokratická Čína“ představovala menší hrozbu pro USA, než „autoritářská Čína“. V zásadě se však „interpretace“ a vnímání obecných struktur demokracie v obou zemích v některých ohledech liší. Pokud se Čína rozhodne v budoucnu dále „demokratizovat“ podle své vlastní definice demokracie, bude tento proces uspokojovat Spojené státy? Má čínská politická kultura předpoklady k přijetí liberální demokracie? Tato práce navrhuje, že pokud Čína přijme demokratický politický systém, bude tento systém vykazovat určité znaky meritokracie a komunitarismu, a to zejména v důsledku silného vlivu konfuciánské filosofie a etiky na čínskou politickou kulturu a společnost. V takovém případě však Spojené státy mohou vnímat Čínu jako „neliberální“ či „nedemokratický režim“ a obecný předpoklad, že demokratizace ČLR bude mít pozitivní vliv na vzájemné vztahy, tak nemusí být naplněn. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
In the case of China, a rising great power, the question of adopting a democratic political system is not just a domestic issue, but has much broader implications for China’s relations with the outside world, especially the United States. Whether Washington and Beijing continue to cohabitate without major conflict will depend in large part on the specific form of the regime that evolves in China and on the American perception of this regime. The research hypothesis of this paper proposes that in the event of a democratic transition, China will not adopt a liberal democracy, but a variation of democracy that will include meritocratic and communitarian aspects, due to the strong role of Confucian ethics and morals in influencing Chinese political culture. In an extreme case, China’s “non-liberal” democracy may be perceived by the United States as a wholly undemocratic regime and hence, the presumed benign effects of democracy on state-to-state relations, such as “democratic peace”, will become void. Yet, if China adopts a “non-liberal” democratic government that primarily strives to ensure “good governance” and if the United States is prepared to accept China as a “non-liberal” democracy, mutually beneficial and peaceful relations can be maintained. The first part of the paper focuses on defining the theoretical tenets that undergird U.S. perspectives and discourse on democracy in China in the context of U.S. Grand Strategy. The second part aims to identify prevailing Confucian principles that have broad political implications for Chinese society and culture and that will likely play a strong role in shaping a potential “Chinese democracy”. The final part of this paper proposes how a “democracy with Chinese characteristics” may look like and how the United States will possibly perceive this regime. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jan Hornát 1012 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jan Hornát 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jan Hornát 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Bečka, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Miloš Calda 118 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 744 kB