velikost textu

Noc v Československu 1945 - 1960: reprezentace a sociální praxe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Noc v Československu 1945 - 1960: reprezentace a sociální praxe
Název v angličtině:
Night in Czechoslovakia 1945 - 1960: representations and social practices
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lucie Dušková, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. et Ph.D.
Oponenti:
prof. Pavel Kolář
Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
Id práce:
139978
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Moderní hospodářské a sociální dějiny (XMHD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Noc|Československo|Socialistická diktatura|Imaginace|Každodennost|Město|1945–1960
Klíčová slova v angličtině:
Night|Czechoslovakia|Socialist dictatorship|Imagination|Everyday life|City|1945–1960
Abstrakt:
využitím konceptů sociálních imagináren (C. Castoriadis), sociálních reprezentací (S. lidovědemokratickém Československu (1945–1960) vzniklo či se dalo označit jako „socialistická noc“. Text se zaměřuje na rovinu představ a narativů i na rovinu každodenního prožívání noci v době, kdy byl vpoválečném Československu nastolován ekonomický, politický a společenský řád, o němž se soudilo, že bude radikálně odlišný a povede k nové společnosti. První symbolický krok v představoval konec druhé světové války a byl deklarativně završen vyhlášením socialistické červenci 1960. Na otázku text odpovídá s využitím analýzy audiovizuálních pramenů, statistických a policejních pramenů. Dalšími využívanými teoriemi jsou koncept governamentality (M. Foucault), masové kultury
Abstract v angličtině:
Abstract Using the concepts of social imaginary (C. Castoriadis), social representations (S. Moscovici), Eigen-Sinn (A. Lüdtke) and tactics (M. de Certeau), this thesis answers the question of whether in people´s democratic Czechoslovakia (1945–1960) came into existence, or was coming into existence, what could be called a "socialist night." The problem is addressed as in the domain of imagination and narrative as well as in the domain of everyday experience of night at the time when Czechoslovakia had ambition to establish a new economic, political and social order after the end of the World War Two. The first symbolical step in the process of creation of new Czechoslovakia was the end of the war and was proclaimed to be completed in July 1960, when the Socialist Constitution was adopted. The question is addressed with the use of analysis of audiovisual sources, media, administrative, legislative, technical-statistical and police sources. Other applied theories are also the concept of governamentality (M. Foucault), the mass culture (W. Benjamin, T. Adorno, M. Horkheimer) and the legitimate dominion (M. Weber).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Dušková, Ph.D. 5.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Dušková, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Dušková, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lucie Dušková, Ph.D. 420 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. et Ph.D. 716 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Pavel Kolář 476 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 661 kB