velikost textu

Forecasting and nowcasting power of confidence indikators:Evidence for Central Europe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Forecasting and nowcasting power of confidence indikators:Evidence for Central Europe
Název v češtině:
Predikční schopnosti indikátorů důvěry: Evidence for Central Europe
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Lenka Herrmannová
Vedoucí:
doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Jakub Mikolášek
Id práce:
139767
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
17. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
indikátory důvěry, makroekonomické predikce, nowcasting, vektorová autoregrese, logistická regrese
Klíčová slova v angličtině:
confidence indicators, macroeconomic forecasting, nowcasting, vector autoregression, logistic regression
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá schopností indikátorů důvěry krátkodobě předpovídat ekonomickou situaci v České republice a třech dalších zemích střední Evropy. Dvěma odlišnými empirickými přístupy zkoumáme predikční schopnosti podnikatelského i spotřebitelského indikátoru důvěry v ČR. Nejprve pomocí logistické regrese predikujeme pravděpodobnost ekonomické recese a následně za použití vektorové autoregrese odhadujeme přesné hodnoty reálného růstu hrubého domácího produktu. Výsledky získané z pravděpodobnostních modelů ekonomické recese v České republice potvrzují schopnost indikátorů důvěry odhadnout současnou ekonomickou situaci i předjímat recesi jedno čtvrtletí dopředu. Výsledky modelů predikujících přesné hodnoty HDP jsou víceznačné. Nicméně index spotřebitelské důvěry signifikantně zpřesnil předpovědi základního modelu se standardními makroekonomickými proměnnými, a proto můžeme potvrdit jeho predikční schopnosti. Srovnání predikčních schopností indikátorů důvěry napříč zeměmi potvrdilo schopnost predikovat současnou ekonomickou situaci v Maďarsku a Polsku a nepotvrdilo tuto schopnost u slovenských indikátorů důvěry. Předpovědi jedno čtvrtletí dopředu přinesly smíšené výsledky, a proto závěrem tohoto srovnání je potvrzení specifičnosti predikčních schopností těchto indikátorů pro jednotlivé země. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis assesses the usefulness of confidence indicators for nowcasting and short term forecasting of the economic activity in the Czech Republic and three other Central European countries. The predictive power of both the Czech business confidence indicator and the customer confidence indicator is examined using two empirical approaches. First we predict the likelihood of economic downturn using logit models, later we estimate GDP growth out of sample forecasts in the framework of vector autoregression models. The results obtained from the downturn probability models confirm the ability of confidence indicators (especially the business confidence indicator) to estimate the current economic situation, so called nowcast. Results from the out-of-sample GDP growth value forecasting are ambiguous. Nevertheless the customer confidence indicator significantly improved original forecasts based on the model with standard macroeconomic variables and therefore we conclude in favour of its predictive power. Cross- country comparison confirms economic downturn nowcasting power of confidence indices in Hungary and Poland and fails to confirm such an ability of Slovak confidence indicators. One-quarter-ahead forecasts brought mixed results and therefore we conclude that nowcasting and forecasting properties of confidence indicators are country-specific. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Lenka Herrmannová 2.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Lenka Herrmannová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Lenka Herrmannová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Jakub Mikolášek 274 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.7 MB