text size

Magazín Kraus perspektivou politické ekonomie komunikace: kritická analýza fungování nového konceptu na českém trhu

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Magazín Kraus perspektivou politické ekonomie komunikace: kritická analýza fungování nového konceptu na českém trhu
Titile (in english):
Kraus Magazine in Terms of the Political Economy of Communication: A Critical Analysis of a Year of Existence of the New Concept in the Czech Media Market
Type:
Rigorosum thesis
Author:
PhDr. Linda Podzimková
Supervisor:
PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Thesis Id:
139731
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Media Studies (23-KMS)
Study programm:
Media and Communications Studies (N7202)
Study branch:
Media Studies (MS)
Degree granted:
PhDr.
Defence date:
21/10/2013
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Politická ekonomie komunikace, magazín, Kraus, personality koncept, Sanoma, česká média, strategie, ukončení časopisu, kvalitativní analýza
Keywords:
Political economy of communication, magazine, Kraus, personality concept, Sanoma, Czech media, strategy, magazine end, qualitative analysis
Abstract (in czech):
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá tištěným časopisem Kraus, který na českém mediálním trhu fungoval od listopadu 2011 do července 2012. Magazín byl výjimečný svým formátem „personality magazínu“, který byl v České republice první a doposud jediný. Práce mapuje fungování magazínu na českém trhu a analyzuje jej perspektivou kritické politické ekonomie komunikace. V rámci zasazení do širšího politicko-ekonomického kontextu je část práce věnována zahraničním předlohám časopisu Kraus, zejména pak nizozemskému magazínu Linda, který je na rozdíl od českého personality magazínu velice úspěšný a vychází ve stejném vydavatelském domě –Sanoma Magazines. V menším rozsahu práce popisuje magazín O, The Oprah Magazine, který zaštiťuje známá Američanka Oprah Winfrey. Součástí je i stručná charakteristika mediálního obrazu Jana Krause, který prvnímu českému osobnostnímu magazínu dal své jméno a tvář. Hlavními zkoumanými politicko- ekonomickými oblastmi ve vztahu k magazínu Kraus jsou mj. marketingové strategie, vlivy vlastníků a vedoucích pracovníků na produkci, inzerce, komodifikace, internacionalizace a strukturace. Součástí práce jsou i kvalitativní analýzy (metodou zakotvené terie) jednak autorských článků Jana Krause, jednak recepce magazínu Kraus. Interpretace pěti interview se čtenáři by měla načrtnout prvotní vhled do přijetí magazínu publikem.
Abstract:
Abstract This rigorous thesis researches the Czech printed magazine Kraus which was launched in November 2011 and ended in July 2012. The magazine was unique due to its media format of so called personality magazine. Kraus magazine was the first personality magazine in the Czech republic and no such other has been released since then. The thesis tracks and analyzes the existence of the magazine in Czech media market, while following the perspective of the critical political economy of communication. In order to put the Kraus magazine into a broader context of the political economy of communication, one part of the thesis is focused on foreign personality magazines such as Dutch Linda or American O, The Oprah Magazine. The successful Dutch Linda magazine was explicitly a pattern for Kraus, being published by the same media production company Sanoma Magazines. Another part of the thesis characterizes the public media image of Jan Kraus, a well-known Czech TV host, whose name and face the first Czech personality magazine bare. Marketing strategy, influences of the media management and ownership, advertising, internationalization, concepts such as commodification and structuration and more are the main interests of critical political economy and the key areas of this study too. The thesis includes a qualitative analysis of the editorials and op-eds written by Jan Kraus and analysis of the public reception of the magazine. The interpretation of five respondent interviews offers an outline of the reader’s perception of the Kraus magazine.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Linda Podzimková 3.51 MB
Download Attachment to the thesis PhDr. Linda Podzimková 18.54 MB
Download Abstract in czech PhDr. Linda Podzimková 73 kB
Download Abstract in english PhDr. Linda Podzimková 144 kB
Download Opponent's review PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 33 kB
Download Defence's report 398 kB