velikost textu

Mediální propagace hudebního festivalu na sociálních sítích a internetu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální propagace hudebního festivalu na sociálních sítích a internetu
Název v angličtině:
Media promotion of a music festival on social networks and internet
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniel Režný
Vedoucí:
Ing. Miloš Čermák
Oponent:
Mgr. Jan Vedral
Id práce:
139522
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Téma  své  bakalářské  práce  -­‐  Mediální  propagace  hudebního  festivalu  na   sociálních  sítích  a  internetu  -­‐  jsem  si  vybral  z  jednoduchého  důvodu.  Dlouhodobě   se  zajímám  o  hudební  dění,  jsem  členem  týmu  okolo  kapely  Wohnout  a  festivaly   jsou  v  letních  měsících  v  podstatě  můj  denní  chleba.       Jen  co  se  začne  venku  oteplovat,  začne  hudební  byznys  chrlit  akce  jako  na   běžícím  páse.  Každý  týden  se  po  republice  konají  desítky  různých  akcí  od   lokálních,  po  akce  celorepublikového  významu,  od  menších  akcí  po  ty  obrovské.     Cílem  mé  práce  je  nejen  popsat  způsob,  jakým  se  festival  dostává  k  lidem,  ale   zaměřit  se  i  na  to,  kterak  nová  média  změnila  způsob  propagace  hudebních   festivalů  a  komunikaci  mezi  návštěvníkem  a  festivalem.    
Abstract v angličtině:
I have chosen the topic of my thesis – music festivals promotion on social networks and the Internet – for one simple reason. I have been interested in the activities and events on the music scene for a long time, I am a team member of the band Wohnout and in the summer festivals are my daily bread. As soon as the weather gets warmer, the music business begins producing different events in large quantities. Every week dozens of various concerts and music events take place all around the country, ranging from small local ones to large cultural events of nationwide importance. The aim of my thesis is to describe the way a festival “ gets to people” in general, but concentrate also to how new media (especially internet and social sites) changed the way of promotion of music festival a their communication with their visitors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Režný 523 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Režný 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Režný 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Miloš Čermák 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Vedral 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 30 kB