velikost textu

Mezi chodníkem a silnicí - kmen městských cyklistů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezi chodníkem a silnicí - kmen městských cyklistů
Název v angličtině:
Between the sidewalk and the road - The tribe of urban cyclists
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Vojtěch Kračmar
Vedoucí:
Mgr. Hedvika Novotná
Oponent:
PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Id práce:
139481
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Sociální a kulturní ekologie (SKE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Ve své práci zkoumám etnografickou metodou skupinu cyklistů podle Maffesoliho konceptu kmene. Ti sdílejí společnou, avšak fluidní identitu. Pohybují se v rámci Prahy jakožto města západní postmoderní společnosti. Svým stylem vyjadřují svůj postoj k současnému veřejnému prostoru, prosazují své hodnoty jako je demokratizace veřejného prostoru, trvale udržitelná společnost a další. Doslova bojují o svůj kus města a prosazují cyklistiku neoficiálním a radikálním způsobem.
Abstract v angličtině:
Abstract There is used an ethnographic method in this research focused on group of cyclist in postmodern city of Prague. I used Maffesoli’s concept of neo tribes to write about group of people with fluid and liquid identity. They argue with their style for democracy in public realm of the city and for sustainable society. In Fact they fight for piece of space in the city for cyclist.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Kračmar 560 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Kračmar 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Kračmar 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Hedvika Novotná 264 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 160 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 74 kB